Congres Arbeidsperspectieven in de zorg

Array

masterclascongres-symposiumWoensdag 23 januari 2013, locatie Ahoy Rotterdam
De zorgsector heeft te maken met de gevolgen van vergrijzing en ontgroening van de bevolking. De zorgvragen van clienten en patienten wijzigen, de beroepsbevolking veroudert en aan medewerkers wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid.

Het is belangrijk hierop tijdig in te spelen en daarbij de samenwerking tussen de zorg- en welzijnsorganisaties te zoeken. Stichting deRotterdamseZorg.nl wil hiertoe de handen ineen te slaan binnen de regio Rijnmond.

De centrale vraag tijdens het congres is: hoe kunnen we de verbinding maken en samenwerken om de arbeidsperspectieven in de zorg van morgen optimaal vorm te geven? Het congres is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden, bij het thema arbeidsmarkt betrokken medewerkers, HR-functionarissen, opleiders en Arbo-medewerkers van zorginstellingen uit de verschillende sectoren: ziekenhuizen, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGD. Daarnaast vertegenwoordigers van gemeenten, opleidingsinstituten en scholen (decanen) en betrokken partners in de zorg.

bron: Havenziekenhuis

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen