Hermesdorfprijzen 2012 uitgereikt aan drie Radboudwetenschappers

radboud universiteitDe Hermesdorfprijzen zijn op 7 januari voor het eerst uitgereikt aan Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur, Sophie Bolt, onderzoeker, en Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire psychiatrie van de Radboud Universiteit. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsrede van collegevoorzitter Gerard Meijer. De prijs is voor wetenschappers die naar aanleiding van eigen onderzoek op een onderscheidende manier in de media waren in het afgelopen jaar. De prijzen vormen de opvolger van de Duynstee trofee.

De nieuwe prijzen sluiten, nadrukkelijker dan voorheen, aan bij de strategische doelstellingen van de Radboud Universiteit Nijmegen: versterking van reputatie, aandacht voor jong talent en internationalisering.

Hermesdorfprijs
De ‘algemene’ Hermesdorfprijs wordt toegekend aan de wetenschapper van de Radboud Universiteit / het UMC St Radboud die met zijn of haar eigen onderzoek in de landelijke media een herkenbare bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk debat en daarmee het debat inhoudelijk heeft verdiept. Deze prijsis voor 2012 toegekend aan Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur aan de Radboud Universiteit.

Hermesdorfprijs voor jong talent
De Hermesdorfprijs voor jong talent, die aansluit bij de doelstelling van de Radboud Universiteit om meer aandacht te besteden aan jong talent, wordt toegekend aan de promoven(dus)(da) die met zijn/haar onderzoek het meest nadrukkelijk en op een onderscheidende manier in de media was. Deze prijsis toegekend aan antropologe Sophie Bolt, die in oktober promoveerde op een onderzoek naar lichaamsdonatie in Nederland.

Hermesdorfprijs internationaal
De Hermesdorfprijs internationaal, die aansluit bij de doelstelling van de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van internationalisering, wordt uitgereikt aan de wetenschapper die met zijn/haar onderzoek internationaal het meest is opgevallen. Deze prijs is toegekend aan Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire psychiatrie aan de Radboud Universiteit en leider van het researchlab voor multifactoriele ziekten binnen de afdeling Genetica van het UMC St Radboud. Zij haalde in april 2012 onder andere de International Herald Tribune, de New York Times en opvallend veel media in Australie naar aanleiding van twee publicaties in Nature Genetics. Daarin werd voor het eerst een verband aangetoond tussen genen, hersengrootte en intelligentie.

Naam 
De Hermesdorfprijzen zijn genoemd naar mr. B.H.D. Hermesdorf, rector magnificus van de Radboud Universiteit van eind 1942 tot september 1945. Hij weigerde om principiele redenen studenten te verplichten om een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter te ondertekenen, wat onvermijdelijk leidde tot sluiting van de universiteit in april 1943.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een medaille. / Anja van Kessel

bron: Radboud Universiteit

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen