Ligduur van patiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis al fors gedaald, nog een stukje te gaan

albert schweitzer ziekenhuisPatienten die in het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn opgenomen, verblijven daar op dit moment gemiddeld 5,2 dagen. In 2009 was de gemiddelde ligduur nog 8,1 dagen. Deze forse – en nog doorzettende – daling is te danken aan het systeem TOC, dat vanaf 2009 gefaseerd werd ingevoerd. Doel is het terugdringen van onnodige ligdagen, waar immers noch de patient, noch de zorg in het algemeen bij gebaat is. “Het gaat heel goed, maar we willen nog één dag verder naar beneden met de opnameduur”, zegt verantwoordelijk bedrijfsleider Bert Lammers.

TOC (een afkorting van de bedrijfsprocessentheorie Theory of Constraints) was in 2009 een nieuwe manier van werken en denken op de verpleegafdelingen in Dordwijk en Zwijndrecht, om zo doelmatig mogelijk zorg te geven aan elke individuele patient. Vóór die tijd kon het gebeuren dat patienten onnodig ‘lagen te wachten’ op bepaalde onderzoeken of een artsenbezoek. De oorzaak van dergelijke vertraging was puur organisatorisch, er was geen medische noodzaak. Binnen TOC kan en mag dat niet meer voorkomen. Aan het begin van een opname wordt al beslist hoe lang een patient normaal gesproken in het ziekenhuis zou moeten verblijven, op basis van de aandoening, de ingreep, leeftijd en conditie. Vervolgens wordt logistiek alles in het werk gesteld om die planning te halen.

Slimme software helpt daarbij. Zodra een patient ‘uit de planning gaat lopen’, geeft de computer een seintje. Personeel van de afdeling komt dan in actie om bijvoorbeeld een bepaald onderzoek toch eerder te laten plaatsvinden. Lammers legt uit: “Zorgverleners gaan elkaar aanspreken: Kan deze handeling eerder? Waarom dan niet? Is er maatwerk mogelijk? Dat werkt enorm goed. Vooral onze verpleegkundigen verdienen echt lof voor de manier waarop zij dit systeem laten werken. Vroeger gingen we er met z’n allen iets te makkelijk vanuit dat er vast een reden was voor de vertraging.”

Dat past niet meer in deze tijd, betoogt Lammers. “Allereerst omdat geen enkele patient onnodig in het ziekenhuis wil liggen, de mensen zijn liever thuis. Maar ook omdat we steeds meer doordrongen zijn van de schaarste van middelen en personeel. Ziekenhuiszorg is duur. Dankzij TOC kunnen we op een verantwoorde manier efficienter werken. Het systeem is uiteraard flexibel: als een patient toch langzamer herstelt dan vooraf aangenomen, wordt hij of zij echt niet zomaar weggestuurd.”

Een ander onderdeel in het streven naar ‘ligduurverkorting’ zijn de betere afspraken met verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Hierdoor is de afgelopen jaren steeds minder wachttijd ontstaan voor een overplaatsing, ook weer met minder onnodige ziekenhuisdagen tot gevolg.

De behaalde reductie van de ligduur met drie dagen is heel mooi, maar het doel is nog niet bereikt. Lammers: “Ziekenhuizen die al langer werken met TOC, laten zien dat de ligduur bij ons ook nog met een extra dag omlaag zou moeten kunnen. Daarvoor gaan wij het systeem nog verder verfijnen en nog strakker de vinger proberen te leggen op knelpunten in de logistiek binnen het ziekenhuis, uiteraard altijd binnen de grenzen van verantwoorde en veilige zorg en het welzijn van de patient.”

bron: Albert Schweitzer ziekenhuis

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen