Rechtszaak Novadic-Kentron over tarieven en subsidiekorting door gemeente Eindhoven

advokaat rechtzaakVoor de bestuursrechter in Den Bosch diende vandaag de rechtszaak die Novadic-Kentron heeft aangespannen tegen de gemeente Eindhoven. De rechtszaak gaat om twee (gecombineerde) zaken: de tarieven die gemeente voor onze dienstverlening hanteert en de korting op de subsidie, die verband houdt met het salaris van de Raad van Bestuur.

Novadic-Kentron verzorgt al jaren goede verslavingszorg in de gemeente Eindhoven. Hiervoor ontvangt de organisatie subsidie, naast onze andere financieringsbronnen, waaronder de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en Justitie (forensische zorg/reclassering). Waar deze subsidie aan wordt besteed, is vastgelegd in afspraken tussen Novadic-Kentron en de gemeente Eindhoven. Dit betreft onder andere preventie en voorlichting, begeleiding, nazorg en opvang van verslaafden. Voor deze diensten hanteren we in onze ogen transparante tarieven, die voor elke gemeente in de provincie gelijk zijn en die ook door alle gemeenten behalve Eindhoven zijn geaccepteerd. Het college van B en W van Eindhoven hanteert lagere tarieven, die niet kostendekkend zijn.

Daarnaast heeft de gemeente nieuwe regels aan de subsidieverlening verbonden, waardoor Novadic-Kentron minder budget krijgt voor de noodzakelijke verslavingszorg in Eindhoven. Deze regels hebben betrekking op het inkomen van de Raad van Bestuur. Hiervoor zijn echter regels opgesteld door de landelijke overheid in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), die recent door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen. De salarissen van beide bestuurders van Novadic-Kentron voldoen aan de WNT- norm. Novadic-Kentron is blij met de nieuwe wet, omdat deze duidelijkheid geeft over de salarisnormen voor bestuurders.

Overleg
De regels die de gemeente Eindhoven stelt, zijn volgens Novadic-Kentron in strijd met landelijke regel- en wetgeving, maar ook met de eigen eisen, die de gemeente stelt aan de besteding van de subsidie. We hebben hier via de reguliere weg bezwaar tegen aangetekend. Helaas is het ons niet gelukt om in overleg met de gemeente Eindhoven dit geschil op te lossen. We hebben daarom besloten de kwestie van zowel de tariefstelling als de subsidiekorting voor te leggen aan de bestuursrechter om hierover een objectief oordeel te vellen. Hiermee hopen we te voorkomen dat de organisatie en daarmee de verslaafden de dupe worden van eigen interpretatie(s) van landelijke regels door individuele gemeenten. Hoewel we nu voor de rechter staan, blijven we ons voor de volle honderd procent inzetten om op een constructieve manier blijvend goede verslavingszorg te leveren in en voor de gemeente Eindhoven.

Op deze persverklaring zal geen nadere toelichting worden gegeven: de zaak is immers onder de rechter. Dat proces moet in afwachting van de uitspraak – binnen een periode van zes weken – ongestoord zijn loop hebben.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen