Meeste ouders voor 18 jaargrens alcohol en tabak

Array

alcohol18jaargrens
Tachtig procent van de ouders met kinderen in de puberleeftijd ondersteunt de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak en alcohol naar 18 jaar. Dat is een van de conclusies van het Peilstationsonderzoek Ouders 2012.

Ouders met kinderen van 14-15 jaar vinden het nu lastig om de regel ‘geen alcohol onder de 16’ te handhaven. Regels stellen op het gebied van internet is nog een braakliggend terrein; slechts de helft van de ouders geeft aan hier strenge regels voor te hebben. Volgens hun kinderen moet je dit echter niet te strikt opvatten; volgens hen hanteert slechts een op de vijf ouders strenge regels voor internetgebruik.

In het Peilstationsonderzoek Ouders 2012 wordt voor de derde keer sinds 2007 het opvoedgedrag van ouders beschreven ten aanzien van roken, alcohol- en cannabisgebruik. Voor het eerst is nu ook het internetgebruik onderzocht. Opvallend is dat het percentage ouders dat strenge regels stelt ten aanzien van roken en het drinken van alcohol voor het 16e jaar de afgelopen twee jaar verder is gestegen. Voor alcohol van 66 naar 72%, voor roken van 67 naar 76%. Bij alcohol is er echter een groot verschil tussen het percentage ouders van 12-13 jarigen dat strenge regels stelt (83%) en het percentage ouders van 14-15 jarigen (52%).

Opvoedgedrag versus risicogedrag kinderen
In het onderzoek is gekeken naar algemeen opvoedgedrag, zoals het geven van steun en weet hebben van wat een kind doet, en naar opvoedgedrag gericht op roken, drinken en cannabisgebruik. Het blijkt dat het middelenspecifieke opvoedgedrag het sterkst samenhangt met het risicogedrag van het
kind. Kinderen roken minder vaak wekelijks en hebben minder vaak de afgelopen maand alcohol gedronken, wanneer ouders strenge regels stellen over roken en alcohol. Hetzelfde zien we wanneer ouders meer vertrouwen hebben in hun eigen maatregelen op dit gebied en de invloed die dit heeft op hun
kind.

Voor alle ouders geldt nog steeds dat zij het gebruik van zowel tabak, alcohol als cannabis door hun kinderen chronisch onderschatten. Ze weten vaak wel dat hun kind alcohol drinkt, maar onderschatten de hoeveelheid. Wat roken betreft weet slechts de helft van de ouders dat hun kind dit doet, van het cannabisgebruik weet slechts een kwart van de ouders.

Internetgebruik
Voor het eerst zijn ouders ook bevraagd over hun opvoedingsstijl ten aanzien van internetgebruik. De helft van de scholieren wordt niet gecontroleerd op welke sites zij bezoeken en met wie ze contact hebben. Hoewel de helft van de ouders beweert strenge regels te stellen ten aanzien van het internet, herkent slechts een op de vijf scholieren dit.

Ouders over opvoeding ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en internet. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Ouders. Uitgave Trimbos-instituut, 2012. Artikelnummer AF1191.
Als download beschikbaar of te bestellen via www.trimbos.nl/webwinkel.

Bron: Nieuwsbank.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen