Herstel sociale binding essentieel voor oorlog getroffen populaties

groepDe omvang van de psychische nood onder door oorlog getroffen populaties in de niet-westerse wereld en het gebrek aan professionals in zulke contexten maken het noodzakelijk psychische hulp te richten op de gemeenschap in plaats van op individuen. Dit stelt Pim Scholte in zijn promotieonderzoek.

Herstel van sociale binding is daarbij een passender primaire doelstelling dan psychiatrische symptoomreductie, betoogt hij. Een groepsgerichte interventie in Rwanda, gericht op sociale binding en tegemoetkomend aan voornoemde voorwaarden, bereikte duizenden deelnemers en was bovendien significant werkzaam op psychisch welzijn.

Scholte wijst – via epidemiologische onderzoeken onder vluchtelingen uit Rwanda in nabijgelegen kampen en onder inwoners van Afghanistan – op de grote psychische nood onder door oorlog getroffen populaties in de niet-westerse wereld. Als maat hiervoor hebben psychiatrische symptomen echter relatieve waarde; psychosociale problematiek overheerst.

Promotie
Geneeskunde
Scholte: Mental health in War-Affected Populations. Promotoren zijn dhr. prof. dr. B.P.R. Gersons en mw. prof. dr. M. Olff.
25-01-2013
* Aula – Lutherse kerk
Universiteit van Amsterdam
Bron: Nieuwsbank.nl
Singel 411 | 1012 XM Amsterdam

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen