Nieuwe richtlijn PTSS voor politie

Array

politiePer 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Er wordt nu landelijk uniform beleid gevoerd over de wijze waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan. Het gaat om zowel het voorkomen van PTSS als de medische en juridische afwikkeling. De richtlijn is een uitvoering van de afspraken met de politievakorganisaties in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2012-2014.

Politiekorpsen gingen verschillend om met het beoordelen van de relatie tussen de medisch vastgestelde PTSS en het juridisch erkennen van de PTSS als beroepsziekte. Dit betekent dat er rechtsongelijkheid ontstond voor medewerkers van de politie. Het uitgangspunt is nu dat als een medisch vastgestelde PTSS beroepsgerelateerd is, dit ook in juridische zin erkend wordt als beroepsziekte. De beoordeling hiervan vond binnen de politie niet op eenduidige wijze plaats. Met deze richtlijn is dat verleden tijd.

Alle lopende en oude zaken komen zullen opnieuw worden beoordeeld op grond van deze Richtlijn zodat er eenduidige besluitvorming volgt. Eerdere uitspraken van rechtbanken en van de Centrale Raad van Beroep blijven uiteraard in stand, maar het betreft hier een heroverweging van een afwijzingsbesluit van het korps conform deze nieuwe Richtlijn. Ook voor reeds ontslagen politiemensen is het mogelijk een beroep te doen op de richtlijn.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in preventie van PTSS. De afgelopen tijd zijn diverse maatregelen in gang zijn gezet om de psychische en mentale gezondheid van de politie te verbeteren en zo de kans op PTSS te verminderen. Iedere politiemedewerker die te maken krijgt met beroepsgerelateerde incidenten die traumatische stressgerelateerde gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, moet zo snel en zo goed mogelijk worden opgevangen en begeleid. Alle inspanningen moeten er op gericht zijn om nadelige gevolgen van de gebeurtenis te voorkomen en het herstelproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit is beter voor de politiemedewerker in kwestie en zijn thuisfront. Het zorgt er ook voor dat hij of zij sneller weer inzetbaar is voor de dienst.
Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen