Grens aan aantal gebreken dat een oudere aankan

ouderenOp minder dan 30% van het vermogen lijkt het menselijk lichaam niet meer te kunnen functioneren: er zijn vrijwel geen ouderen die een ‘frailty index’ boven de 0,7 halen. Dat was al eerder vastgesteld, maar vooral in westers onderzoek. Het lijkt echter ook op te gaan in China, zo rapporteren Stéphane Bennett en collega’s in Age and Aging (2012; epub 11 december), hoewel de mortaliteit daar beduidend hoger is.

Voor hun onderzoek hanteerden de onderzoekers hun al eerder eenvoudig geoperationaliseerde frailty index: het aantal aanwezige gebreken op het aantal onderzochte gebreken (Clin Geriatr Med. 2011;27:17-26). Ouderdom is, in hun optiek, niet anders dan accumulatie van gebreken; als in een survey naar 20 klachten gevraagd wordt en iemand heeft er 10, dan is zijn frailty index 0,5. De index lijkt een goede voorspeller van sterfte te zijn.

De data van een grote Chinese longitudinale gezondheidsstudie boden de onderzoekers de mogelijkheid hun hypothese nader te onderzoeken. In deze studie werden 6300 ouderen van 80-100 jaar tussen 1998 en 2005 tweejaarlijks getest en gevolgd. Er werd naar 28 mogelijke gebreken gevraagd.

Van de ouderen die bij aanvang geheel gezond waren (frailty index 0), was na 2 jaar 18% overleden en na 7 jaar 69%. Wie bij een onderzoek een frailty index haalde van niet meer dan 0,67, was met 100% zekerheid 2 jaar later overleden, terwijl een frailty index hoger dan 0,45 met 100% zekerheid sterfte binnen 7 jaar voorspelde. Niemand kwam, ook in China, boven de grens van 0,7. ‘Deze limiet aan kwetsbaarheid werd nimmer overschreden,’ concluderen de auteurs.

Het is onduidelijk hoe de op deze manier gedefinieerde frailty index zich verhoudt tot de meer gebruikelijke, van het fenotype uitgaande, indices. Anderzijds is de onderzoeksmethode eenvoudig en lijkt de voorspellende waarde van de index zeer goed te zijn, ook onder de oudste ouderen, zo stellen de onderzoekers.

Bron: NTvG/(Bijdrage: Hans van Maanen.)

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen