Pilot Door Cliënten Bekeken in twintig tandartspraktijken succesvol afgerond

tandarts1De in 2011 gestarte Pilot Tandartspraktijken werd eind 2012 succesvol afgerond met een 2e zogenaamde tussentijdse meeting
Met deze herhalingsmeting en opnieuw workshops voor de deelnemende praktijken uit Groningen/Drenthe en Twente, konden een aantal aanbevelingen uit de eerste fase van de pilot succesvol geïmplementeerd worden. Onder anderen de Patiëntervaringsvragenlijst werd verder verbeterd en de methode van aanlevering van voldoende deelnemende patiënten werd geoptimaliseerd.

Tandartspraktijken kunnen via Argo Rijksuniversiteit BV informatie aanvragen of afspraken maken over de uitvoering van het traject  DCB (= Door Cliënten Bekeken).

> Kijk voor meer informatie in het stappenplan DCB voor tandartspraktijken.

Bron: NPCF