Advies CVZ over geestelijke gezondheidszorg ‘discriminatoir en kortzichtig’

renskeleijten`Een vorm van discriminatie,’ zo beoordeelt SP-Kamerlid Renske Leijten het uitgelekte advies van het College voor Zorgverzekeringen. Het CVZ pleit ervoor om verschillende behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet meer te vergoeden. Leijten: `Iemand die zijn been breekt behandelen we, waarom dan ook niet mensen in psychische nood? Mensen die getraumatiseerd zijn door gebeurtenissen in hun jeugd, mensen die ziek worden op het werk of door het verlies van een naaste in de knel komen, moet je niet uitsluiten van geestelijke zorg, maar juist zo vroeg mogelijk een behandeling kunnen geven. Ziek zijn kun je soms niet zien, maar geestelijke aandoeningen kunnen wel tot uitval van werk of erger leiden.’

Leijten is verbaasd over het advies. `Het CVZ kijkt naar wat medisch gezien werkt en wat om die reden in aanmerking komt voor vergoeding. Doet zij dit voorstel voor de forse bezuiniging omdat zij opdracht heeft gekregen om het basispakket uit te kleden? In dat geval vat zij haar taak niet goed op. Ernstiger is nog dat ze enkel kijken naar het korte termijn effect op de balans van de zorgkosten maar niet kijkt naar de maatschappelijke meerkosten door het niet behandelen van mensen met een geestelijke aandoening’.

Op verzoek van Leijten komt de minister snel met een reactie. `Ik wil dat de minister de onrust weghaalt. Van de zomer heeft zij dat nagelaten toen het CVZ een pijnlijke luchtballon opliet om zeldzame ziekten niet meer te vergoeden. Nu moet de minister de kou uit de lucht halen. Ook wil ik van haar weten of het gewoonte gaat worden dat het CVZ met draconische bezuinigingen blijft komen, of dat zij weer zorginhoudelijk gaan beoordelen of behandelingen en medicijnen op basis van hun werkzaamheid in het basispakket thuishoren.’

bron: SP

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen