Kamerbrief over letsels tijdens jaarwisseling

vuurwerk-knalIn de Regeling van werkzaamheden van 15 januari jl. (kenmerk: 2013Z00480) heeft het lid Ouwehand (PvdD) van uw Kamer mij verzocht om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling. Op dit verzoek moet ik een procedureel antwoord geven.

De primaire verantwoordelijkheid voor vuurwerk ligt niet bij mij, maar bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM). De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het Vuurwerkbesluit en is ook degene die de officiële vuurwerkletselcijfers aan de Tweede Kamer aanbiedt.
De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft u op 14 januari jl. per brief (kenmerk: 341990) geïnformeerd over het ‘Landelijk beeld jaarwisseling 2012-2013’, met daarin het door de politie opgestelde landelijke beeld van incidenten tijdens de jaarwisseling.

In die brief heeft de minister van VenJ toegezegd om, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en mijzelf, in februari de Tweede Kamer nader te informeren over het totaalbeeld van de afgelopen jaarwisseling. In dat totaalbeeld worden ook de officiële cijfers over vuurwerkletsel meegenomen.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

bron: Rijksoverheid Kamerstukken

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen