“Bespreek onzekerheid over gevolgen anesthesie met ouders”

Array

vraagtekensBeschadigt anesthesie de hersenontwikkeling van jonge kinderen? Die vraag stellen drie anesthesiologen van het UMC Utrecht in een discussie-artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van vandaag.

Algehele anesthesie (ook wel volledige verdoving of narcose) bij zeer jonge kinderen kan op latere leeftijd leiden tot leerstoornissen en gedragsproblemen. Althans, dat suggereert onderzoek in proefdieren. Epidemiologische studies bij mensen spreken elkaar tegen. Pas over vijf jaar worden de  resultaten van een groot internationaal onderzoek met jonge kinderen bekend.
Anesthesioloog dr. Jurgen de Graaff van het UMC Utrecht vindt daarom dat artsen ouders van deze onzekerheid op de hoogte moeten stellen voor ze besluiten tot operaties bij zeer jonge kinderen. Ook chirurgen zouden de mogelijke lange termijn risico’s voor kinderen mee moeten nemen bij hun  behandeladviezen.

Voor veel operaties is geen alternatief. Bij ernstige, en soms levensbedreigende aan bijvoorbeeld het hart, urinewegen of de darmen moet een kind wel geopereerd worden om te voorkomen dat er onherstelbare schade aan organen optreedt. Maar sommige operaties kunnen  wellicht maanden of jaren uitgesteld worden.

De Graaff vindt niet dat hij ouders `nodeloos’ ongerust maakt. “Onzekerheid bespreken past bij een moderne arts-patientrelatie, waarbij de ouders mogen uitgaan van eerlijke informatie over te verwachten gezondheidswinst en de risico’s van een procedure. Als twijfel bestaat over de noodzaak een  operatie of diagnostische procedure onder algehele anesthesie op zeer jonge leeftijd te verrichten, zouden operateur en anesthesioloog dit dilemma niet alleen met elkaar moeten bespreken maar ook aan de ouders moeten voorleggen.”

Het UMC Utrecht doet mee aan een internationaal onderzoek dat uitsluitsel moet geven. In dit onderzoek krijgen kinderen tot iets minder dan een half jaar oud die geopereerd worden aan een liesbreuk ofwel algehele anesthesie ofwel een ruggenprik. Over vijf jaar kijken onderzoekers of dat  uitmaakt voor hun neurologische en psychologische ontwikkeling en IQ.

In het buitenland
In de Verenigde Staten loopt deze discussie al langer. In december 2012 is een nieuwe richtlijn gepubliceerd die artsen aanmoedigt om de mogelijke risico’s van algehele anesthesie bij kinderchirurgie te bespreken met ouders.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen