Kennisplein Chronische Zorg biedt praktijkgeri..

www-online-200x200Praktijkgerichte informatie, effectieve tools en goede voorbeelden. Dat en meer kunnen zorgprofessionals vanaf nu vinden op het Kennisplein Chronische Zorg.

Dit online platform, te vinden op www.kennispleinchronischezorg.nl, is niet alleen een vindplaats voor kennis; je kunt ook je eigen kennis en ervaring delen. Bijvoorbeeld door een kenniskaart aan te maken waarmee je jezelf als zorgprofessional, met jouw specifieke expertise, kunt presenteren op het kennisplein. Of door lid te worden van de community `Verbeter de chronische zorg’, door goede praktijkvoorbeelden toe te voegen of door een blog te schrijven. Het Kennisplein Chronische Zorg is een initiatief van Vilans.

Actuele thema’s
‘Het Kennisplein is in de eerste plaats bedoeld voor zorgverleners als de huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten,’ aldus Stannie Driessen, programmaleider Chronisch Zieken van Vilans. ‘Maar ook anderen, zoals kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmakers, kunnen hun voordeel doen met het Kennisplein. Op het Kennisplein vind je kennis over actuele thema’s, zoals zelfmanagement, e-health, ketenzorg, wijkgericht werken en zorg voor patienten met multimorbiditeit en met beperkte gezondheidsvaardigheden. Die biedt je handvatten om de zorg aan mensen met een chronische aandoening beter te organiseren. En zo de kwaliteit van leven van patienten te verbeteren.’

Co-creatie
Het initiatief van Vilans voor het Kennisplein wordt ondersteund door de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). ‘Vilans heeft de intentie om in de nabije toekomst ook andere organisaties aan het kennisplein te verbinden,’ benadrukt Stannie Driessen. ‘Het Kennisplein is uiteindelijk van en voor de zorgpraktijk. Kennis ontwikkelen we graag zoveel mogelijk in co-creatie met zorgprofessionals met uiteenlopende achtergronden en disciplines: van huisartsen tot verzekeraars, van wetenschappers tot beleidsmakers. Zo hebben we het afgelopen jaar bijvoorbeeld het thema `persoonsgerichte zorg’ vormgegeven. Dat willen we vaker zo doen.’

Vilans, kenniscentrum langdurende zorg
Catharijnesingel 47 | Postbus 8228 | 3503 RE Utrecht www.vilans.nl|