Leeftijdsverhoging tabak goed signaal

sigarettenpakje1-300x200Met het besluit van de ministerraad om de leeftijdsgrens voor verkoop van sigaretten te verhogen naar 18 jaar wordt een duidelijk signaal afgegeven dat roken grote risico’s heeft voor jongeren. Dit geeft het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van hetTrimbos-instituut aan.

Hoe jonger iemand begint met roken, des te groter de gezondheidsrisico’s en de kans om verslaafd te raken. Daarom is het van groot belang om in te zetten op uitstel en liefst afstel van de eerste sigaret. De leeftijdsgrensverhoging is echter alleen effectief als het gepaard gaat met een breed pakket aan maatregelen die roken ontmoedigen.

Met het besluit wordt de minimumleeftijd voor het kopen van rookwaar gelijkgetrokken met de plannen voor de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol. Ook is de leeftijdsverhoging in lijn met de aanbevelingen van de WHO over tabaksbeleid. Nederland sluit hiermee aan bij de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd in veel andere westerse landen. Ook geeft de beslissing om de leeftijdsgrens te verhogen aan dat er politiek draagvlak is om tabaksgebruik verder in te perken.

Rokers beginnen jong
Roken is in Nederland de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte. De meeste rokers beginnen als adolescent met roken, en juist jongeren zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen daarvan. Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat tachtig procent van de ouders met
kinderen in de puberleeftijd de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak en alcohol naar 18 jaar ondersteunt.

Breed pakket aan maatregelen nodig
Maatregelen zoals leeftijdsverhoging zijn weinig effectief als zij op zichzelf staan of niet worden nageleefd. Het Trimbos-instituut pleit daarom voor goede controle op naleving van de nieuwe leeftijdsgrens en handhaving ervan. Uit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat sigarettenverkoop aan jongeren met dit soort maatregelen wel daalt, maar effecten op het rookgedrag zijn niet onomstotelijk vastgesteld. Daarom is het wenselijk dat de leeftijdsgrensverhoging wordt ingebed in een breed pakket van tabaksontmoedigingsmaatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan prijsverhoging, het onaantrekkelijk maken van de pakjes en een verbod op toevoeging van smaakstoffen aan tabaksproducten. Belangrijk is ook de professionele ondersteuning bij stoppen met roken. Het vergoeden van de stoppen-met-roken-behandeling sinds januari dit jaar is daarvan een goed voorbeeld.

Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET)
Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) van het Trimbos-instituut ontwikkelt, implementeert en verspreidt kennis en expertise over tabak. Door voorlichting aan algemeen publiek en samenwerking met professionals, wetenschap en overheden wil het NET bijdragen aan minder ziekte en sterfte door tabaksgebruik. Het NET richt zich op wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en effectieve maatregelen voor tabaksontmoediging.

Meer informatie:
Peilstationsonderzoek Ouders; www.rokeninfo.nl

bron: Trimbos

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen