Kosteneffectiviteit van zorg: beter meten

Aapjes-horen-zien-zwijgenOratie Silvia Evers, hoogleraar Public Health Technology Assessment
Goed gemeten kosteneffectiviteit van zorg zou vaker een doorslaggevende factor moeten zijn bij het kiezen uit verschillende behandelingen die vergoed worden. “Helaas is dat tot nu toe nog weinig het geval en zijn veel keuzes niet eens gebaseerd op wetenschappelijk bewijs”, zegt de hoogleraar Public Health Technology Assessment Silvia Evers. Op vrijdag 1 februari aanvaardt ze formeel haar leerstoel met het uitspreken van haar oratie, getiteld: `Public Health Technology Assessment: niet horen, niet zien en zwijgen!’

Health Technology Assessment onderzoekt de toegevoegde waarde van behandelingen in de zorg, op medisch, economisch, sociaal en ethisch niveau. Het is oorspronkelijk ontwikkeld met het oog op medische behandelingen in ziekenhuizen. Het onderzoek van prof. Evers gaat over de kosteneffectiviteit van interventies met name in de publieke gezondheidszorg en de integrale zorg. Kosteneffectiviteit van zorg is ook opgenomen in het huidige regeerakkoord. Probleem is het goed meten van kosteneffectiviteit in de publieke gezondheidszorg en de integrale zorg. “Momenteel worden daarbij verouderde methodieken gebruikt, omdat er geen goede alternatieven zijn. Ik hoop een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van vernieuwende methodieken om kosteneffectiviteit te meten.”

Een van de uitdagingen waarvoor ze staat is bijvoorbeeld het meten van de kwaliteit van leven. “Voor ouderen betekent een verbeterde gezondheid niet noodzakelijk een verbeterde kwaliteit van leven. Daar spelen zaken als eigenwaarde, welbevinden en zelfredzaamheid een grotere rol.” En zo zijn er meer uitdagingen die vragen om een compleet nieuwe benadering van het concept kosteneffectiviteit. De hoogleraar juicht het baseren van behandelingskeuzes op basis van goed gemeten kosteneffectiviteit toe. “Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat het College voor Zorgverzekeringen in haar recente conceptadvies adviseert over een beperking van de vergoeding van preventieve behandeling bij depressie, en alcoholgebruik. Het is wetenschappelijk bewezen dat voorkomen van psychische ziekten zeer kosteneffectief is en een grote impact heeft op de samenleving.”

bron: Maastricht Univ.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen