Advent doet bod op Mediq gestand

Mediq-Medicalfacts-cKernpunten
Advent doet openbaar bod op alle Aandelen Mediq gestand
Meer dan 95% van de Aandelen aangemeld en geaccepteerd
Overdracht zal plaatsvinden op 13 februari 2013
Resterende Aandelen kunnen worden aangemeld in de na aanmeldingstermijn die afloopt op 12 februari 2013
Mediq zal BAVA oproepen

AI Garden B.V. (de Bieder), een vennootschap uiteindelijk indirect gecontroleerd door fondsen geadviseerd en gemanaged door AdventInternational Corporation (Advent), is verheugd mede te delen dat zij het aanbevolenopenbaar bod volledig in contanten (het bod) op alle gesplaatste en uitstaande gewoneaandelen met een nominale waarde van EUR 0,25 elk (de Aandelen) in het kapitaal van Mediq N.V. (Mediq) gestand doet.

Alle voorwaarden voor gestanddoening van het Bod, zoals beschreven in hetBiedingsbericht, zijn vervuld.Zoals aangekondigd door de Bieder op 29 januari 2013, zijn 56,187,125 Aandelenaangemeld onder het Bod gedurende de Aanmeldingstermijn, zij vertegenwoordigen afgerond 96,1% van het in totaal aantal uitstaande Aandelen en een waarde (op basis van de verhoogde Biedprijs van EUR 14,00 per Aandeel) van EUR 786.619.750.

Overdracht<
Onder verwijzing naar het Biedingsbericht, Aandeelhouders die het Bod geaccepteerdhebben zullen voor elk Aandeel dat correct is aangemeld (of niet correct is aangemeldonder de voorwaarde dat de Bieder van het gebrek heeft afgezien) en is geleverd in overeenstemming met de bepalingen en onder de beperkingen van het Bod, een bedragin contanten van EUR 14,00 cum dividend per Aandeel (de Biedprijs) ontvangen. Betaling van de Biedprijs per Aandeel zal plaatsvinden op 13 februari 2013 (de Dag van Overdracht).

Na-aanmeldingstermijn
De Bieder biedt de aandeelhouders die hun Aandelen nog niet hebben aangemeld onder het Bod de gelegenheid om hun Aandelen aan te melden gedurende een na-aanmeldingstermijn aanvangende op 4 februari 2013 om 09:00 uur Amsterdam time en eindigende op 12 februari 2013 om 17:40 uur Amsterdam time (de Na-aanmeldingstermijn). Aandeelhouders kunnen hun Aandelen gedurende de Na-aanmeldingstermijn op dezelfde manier en onder dezelfde bepalingen en beperkingen zoals beschreven in het Biedingsbericht aanmelden.
Aandeelhouders die hun Aandelen aanmelden gedurende de Na-aanmeldingstermijn zijnniet gerechtigd de aangemelde aandelen terug te trekken.De gedurende de Na-aanmeldingstermijn correct aangemelde aandelen (of niet correct aangemeld onder de voorwaarde dat de Bieder van het gebrek heeft afgezien) zullen direct worden geaccepteerd. De Bieder zal ervoor zorg dragen dat betaling van de
gedurende de Na-aanmeldingstermijn tot en met 8 februari 2013 correct aangemelde (of niet correct aangemeld onder de voorwaarde dat de Bieder van het gebrek heeft afgezien) en geleverde aandelen zal plaatsvinden op de Dag van Overdracht. Tevens zal
de Bieder ervoor zorg dragen dat betaling van de gedurende de Na-aanmeldingstermijn na 8 februari 2013 correct aangemelde (of niet correct aangemeld onder de voorwaarde dat de Bieder van het gebrek heeft afgezien) en geleverde aandelen zal plaatsvinden op
de derde Werkdag nadat dergelijke Aandelen zijn aangemeld en geleverd.
Delisting
Als gevolg van de verkrijging van ten minste 95% van de Aandelen door de Bieder, kondigen de Bieder en Mediq gezamenlijk aan dat zij Euronext Amsterdam N.V. zullen verzoeken de notering aan en handel in de Aandelen op Euronext Amsterdam zo snel
mogelijk te beëindigen. Zie ook sectie 6.11.5 van het Biedingsbericht.
Algemene vergadering van aandeelhouders Mediq
Mediq zal zo snel mogelijk een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders oproepen, waar de besluiten die in stemming zijn gebracht maar niet zijn aangenomen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 20 december 2012
opnieuw voor aanvaarding door de Aandeelhouders zullen worden voorgedragen.
Overige gevolgen van het Bod
De Bieder zal een uitkoopprocedure starten en/of andere stappen ondernemen om alle Aandelen gehouden door minderheidsaandeelhouders zo snel mogelijk te verwerven.De aankoop van Aandelen door de Bieder onder het Bod zal, onder andere, het aantal Aandeelhouders en het aantal Aandelen dat anders wellicht verhandeld zou worden verminderen en daarmee waarschijnlijk de liquiditeit en marktwaarde van de niet aangeboden aandelen negatief beïnvloeden. De Aandeelhouders die hun aandelen niet wensen aan te melden gedurende de Na-aanmeldingstermijn wordt met klem aangeraden Hoofdstuk 6.11 van het Biedingsbericht
zorgvuldig te bestuderen. Dit hoofdstuk van het Biedingsbericht beschrijft enkele risico’s die bestaan in verband met het blijven houden van een aandelenbelang in Mediq.
Nadere informatie
Die Bieder brengt het Bod uit onder de voorwaarden en de beperkingen openomen in het Biedingsbericht. Daarnaast heeft Mediq in verband met het Bod de Standpuntbepaling beschikbaar gesteld die de informatie vereist door Artikel 18 lid 2 en Bijlage G van het
Bob bevat.