Rouvoet wil decentralisatie Jeugdzorg uitstellen

Rouvoet-internetversie“Er komt veel op gemeenten af en ook nog eens tegelijk [..] Het zou beter zijn de transitie naar achteren te schuiven, dan wel te wachten met de overheveling van andere taken zoals uit de AWBZ.” Dat zegt Andre Rouvoet in de nieuwste MOVISIES, het relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling van kennisinstituut MOVISIE.

“Het is de vraag of gemeenten goed voorbereid zijn” zegt Rouvoet in een interview over de naar hem genoemde commissie over het kwaliteitskader dat seksueel misbruik in de Jeugdzorg moet tegengaan. Hij ziet bij professionals in de Jeugdzorg nog veel handelingsverlegenheid: “De sector moet zelf komen tot een cultuuromslag waarin dit taboe structureel wordt aangepakt.”

In MOVISIES staat een special van zes pagina’s over de decentralisaties AWBZ/Wwnv/Jeugdzorg en arbeidstoeleiding naar gemeenten. In het openingsartikel stelt hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Marcel Boogers dat de decentralisaties te zwaar zijn voor kleine gemeenten. “Enerzijds […] wordt er teveel gevraagd van de capaciteit van kleinere gemeenten. Anderzijds is de impact van de beweging zodanig dat het lokaal college en lokale raad zich niet buitenspel moet laten zetten.” Volgens Boogers is schaalvergroting onontkoombaar en zinvol. “Het is eigenlijk een tweetrapsraket.

Eerst ontstaat er intensieve samenwerking, vervolgens kun je over fusies gaan praten.” Marjoke Verschelling van MOVISIE waarschuwt voor te snelle schaalvergroting: “Het gaat erom dat je expertise bundelt, maar in de praktijk op lokale schaal blijft werken.” Zij ziet juist voordelen voor middelgrote gemeenten: “Wat mij opvalt, is dat gemeenten vanaf 50.000 inwoners vaak in staat zijn om de transities op een integrale manier aan te pakken. Dan werk je op een schaal waar men elkaar kent.. ”

Verder in MOVISIES o.a.

– Jeugdzorgdirecteur Peter Dijkshoorn van Accare halveerde het aantal klinische plekken. “Het blijkt dat we meestal effectievere hulp bieden als we een kind niet in een klinische setting plaatsen.” Hij pleit voor preventie vanuit de kennis uit kinder- en jeugdpsychiatrie: “Daar hoeft geen diagnose voor gesteld te worden. Eeuwig zonde dat dat niet gebeurd.”

– Wethouder Caroline van Weijden uit Veldhoven pleit in een artikel over haar Wmo-beleid voor participatie en tegenprestaties: “Elke uitkeringsgerechtigde die zijn eigen huishouden kan onderhouden, kan dat ook voor een ander doen.”

– Verder aandacht voor de sectorbreed ontwikkelde kwaliteitskenmerken voor het sociaal domein, de tien competenties voor de WMO-professional, het trainingsaanbod van MOVISIE en tal van nieuwe publicaties en onderzoeken.

MOVISIES, de relatiekrant over maatschappelijke ontwikkeling van kennisinstituut MOVISIE verschijnt drie maal per jaar. Een abonnement is gratis aan te vragen via de website. Downloaden kan ook.

Dit is een origineel bericht van MOVISIE

Bron: Nieuwsbank.n.