De website kiesBeter.nl is sinds 1 februari 2013 vernieuwd

0
201

KiesBeter.nl richt zich nu puur op kwaliteit van zorg, met aanvullende informatie over diverse zorgverleners.
Zo kunt u nog sneller en makkelijker passende zorg vinden.Op kiesBeter.nl vindt u informatie over zorgverleners en kwaliteit van zorg. Er staan meer dan 30 soorten zorgverleners op de site. Er is dus geen informatie meer over ziekte en gezondheid, medicijnen en zorgverzekeringen.

We tonen kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg, fysiotherapie, gehandicaptenzorg en medisch diagnostische centra. Door de kwaliteit te vergelijken kunt u kiezen voor de beste zorg.
kiesbeter
Wie maakt kiesBeter.nl?
KiesBeter.nl wordt gemaakt door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het CVZ (College voor zorgverzekeringen). De site is ontwikkeld in samenwerking met vele andere organisaties in de zorg.

KiesBeter.nl en het Kwaliteitsinstituut
KiesBeter.nl maakt vanaf 2014 deel uit van het Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut is onderdeel van Zorginstituut Nederland, een nieuwe organisatie die zorgpartijen helpt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Lees meer over kiesBeter.nl en het Kwaliteitsinstituut

Bron: kiesBeter.nl