Geef patiënt een stem in de regio

schopProvinciale Zorgbelangorganisaties, verenigd in Zorgbelang Nederland, willen een grotere invloed van zorgvragers bij het vormgeven van de langdurige zorg. ‘De burger betaalt jaarlijks de rekening van de gezondheidszorg, maar heeft verder nauwelijks iets in te brengen bij alle verstrekkende wijzigingen die in de zorg op stapel staan’, aldus de nieuwe voorzitter van Zorgbelang Nederland, Eeke van der Veen.

Het kabinet heeft net het beleidsvoornemen uitgesproken dat de burger meer zelf moet gaan regelen in de langdurige zorg. Die zorg is volop in beweging: de AWBZ wordt overgeheveld naar de Wmo, uitvoerende gemeenten krijgen extra verantwoordelijkheden en controlebevoegdheden. ‘Er wordt meer gevraagd van de burger. De burger moet langer zelfstandig blijven en meer zelf organiseren. Daar hoort natuurlijk een duidelijke positie bij, van waaruit ook de zorgvrager een zelfstandige rol heeft bij het vormen van beleid’, zegt Van der Veen.
Niet alleen de AWBZ gaat op de schop, ook de jeugdzorg wijzigt drastisch, ziekenhuizen fuseren en specialiseren. Zorgbelang Nederland ziet de opvallende teneur dat verstrekkende beslissingen in de zorgsector te vaak over de hoofden van de burgers heengaan. ‘Burgers hebben nauwelijks iets in te brengen. In belangrijke beslissingen worden ze niet gekend.’

Uit recent onderzoek blijkt dat de Nederlandse burger steeds minder vertrouwen in de gezondheidszorg heeft. Van der Veen: ‘Het is essentieel dat de zorgvrager bij belangrijke wijzigingen een stem heeft. De provinciale Zorgbelangorganisaties zetten zich op regionaal en lokaal niveau continue in voor kwaliteitsverbetering vanuit cliëntenperspectief. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan blijvende verbetering van zorg en welzijn.’

Zorgbelang Nederland
Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van twaalf provinciale Zorgbelangorganisaties, die opkomen voor de belangen van iedere burger op het gebied van zorg en welzijn. De Zorgbelangorganisaties zijn een belangrijke gesprekspartner voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast zijn de geboden klachtopvang en informatievoorziening zeer belangrijk. Zo behandelden de provinciale organisaties in 2012 ruim 10.000 meldingen en klachten van patiënten, hetzelfde aantal als in voorgaande jaren.

Zorgbelangorganisaties openen regelmatig actuele meldpunten voor gesignaleerde knelpunten in zorg en welzijn. Recent voorbeeld is het Meldpunt Cardiologie van Zorgbelang Zuid-Holland over het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse.

Nieuwe voorzitter: Eeke van der Veen
Eeke van der Veen is de nieuwe voorzitter van Zorgbelang Nederland. Van november 2006 tot december 2012 was Van der Veen woordvoerder zorg voor de fractie van Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Daarvoor, van 1989 tot 2006, was hij voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Agis. Van der Veen volgt Loes van Ruijven-van Leeuwen (burgemeester te Lingewaal) op als voorzitter Zorgbelang Nederland.