Schadevergoeding mag niet meetellen voor AWBZ

De Letselschade Raad acht het onacceptabel dat een letselschadevergoeding sinds 1 januari wordt aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage AWBZ. Slachtoffers van een ongeval of medische fout dragen geen schuld aan hun letsel. Het overkomt hen en volgens de wet hebben zij recht op vergoeding van de schade.

Bij de vaststelling van schadevergoedingen is tot op heden geen rekening gehouden met een vermogensinkomensbijtelling. Van rechtszekerheid is daarom geen sprake nu slachtoffers de schadevergoeding moeten inzetten voor de verhoogde eigen bijdragen AWBZ.

AWBZ-200x200Een letselschadevergoeding is gebaseerd op iemands beperkingen door een ongeval en de effecten daarvan op de verdiencapaciteit, de mate van zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. Hoewel de aansprakelijkheidsverzekeraar de schadevergoeding vaak in een keer uitbetaalt, is het bedrag bestemd voor de totale periode waarin iemand minder kan verdienen, geen of minder pensioen opbouwt en meer hulp en zorg nodig heeft. Die periode kan de rest van iemands leven beslaan.

Doordat slachtoffers de schadevergoeding moeten aanspreken om de verhoogde eigen bijdrage te betalen, is er geen sprake meer van een vergoeding van de werkelijk geleden schade. Voor mensen die zwaar gehandicapt raakten bij een ongeval, vormt de schadevergoeding de buffer tussen een leven op of zelfs beneden het sociaal minimum. Aantasting van deze zekerheid is onacceptabel.

bron: De Letselschade Raad