Bewoners Vijverhof starten pilot scootmobielpool

Bij De Vijverhof staan per 1 maart drie scootmobielen klaar die bewoners van de Vijverhof voor incidenteel gebruik kunnen lenen. Het betreft een proef met de zogenoemde scootmobielpool, een initiatief van de gemeente Kampen in samenwerking met leverancier Beenhakker en woonzorgconcern IJsselheem. Bij een scootmobielpool wordt een scootmobiel door meerdere mensen gebruikt. De pool moet er uiteindelijk mede aan bijdragen dat minder (nieuwe) verstrekkingen van scootmobielen plaatsvinden.

Wanneer bewoners samen gebruikmaken van een aantal scootmobielen zitten daar veel voordelen aan. Zo hebben diverse bewoners in De Vijverhof in het verleden hun individuele scootmobiel ingeleverd omdat ze hun scootmobiel niet of nauwelijks gebruikten, maar wel moesten zorgen voor het opladen van de accu. Deze bewoners krijgen nu alsnog de mogelijkheid om (incidenteel) gebruik te maken van een scootmobiel, waardoor zij kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Daarnaast biedt het eventuele nieuwe cliënten de kans om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met dit vervoersmiddel. Zo hebben zij wel de lusten (het gebruik), maar niet de lasten (aan de stroom zetten, reparatie en onderhoud melden, eventuele kosten).

samenwerkenOok voorkomt een pool stallingsproblemen op locaties waar veel mensen wonen met een scootmobiel. Verder vermindert een scootmobielpool de druk op de verstrekking van individuele voorzieningen. Bovendien is een pool veel efficiënter omdat de scootmobielen optimaal worden gebruikt. Tegelijk levert het de gemeente een kostenbesparing op omdat er minder individuele scootmobielen worden verstrekt en onderhouden moeten worden. Hiermee wordt dan ook uitvoering gegeven aan een van de bezuinigingsvoorstellen 2011-2014.

Alleen bewoners van de Vijverhof die incidenteel gebruik willen maken van een scootmobiel, kunnen gebruik maken van de pool. Omdat het een proef betreft, is gekozen voor deze kleinschalige start. Uit onderzoek is gebleken dat De Vijverhof de meest aangewezen plek is om een dergelijke proef te houden. Er zijn veel ouderen samen en er is voldoende ruimte voor stalling. IJsselheem, waar de Vijverhof onder valt, staat zeer positief tegenover het opstarten van de pool.

Bewoners van De Vijverhof beslissen zelf of zij mee willen doen aan de pool en/of zij bijvoorbeeld door de komst van de pool alsnog hun individuele scootmobiel willen inleveren. Iedere bewoner krijgt binnenkort een brief van de gemeente, waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. Mensen die besluiten deel te nemen, krijgen een lichte rijvaardigheidstoets en kunnen de scootmobiel gratis lenen.

Voor de pool worden drie scootmobielen bij De Vijverhof ingezet. Ervaring bij andere gemeenten leert dat dit een reëel aantal is om te voldoen aan de vraag. En omdat gebruikers incidenteel voor enkele uren gebruik maken van een scootmobiel, zal er voldoende spreiding van gebruikers zijn.

Na afloop van de pilot wordt bekeken of de pool voorziet in een behoefte en of er veel gebruik van is gemaakt. Dan wordt ook besloten of de pilot wordt verlengd en er eventueel op andere locaties ook een pool wordt opgezet. De pilot duurt een jaar.

bron: Kampen