VVT organisatie Zorgpartners Midden-Holland kiest voor communicatieserver van E.Novation

Array

Nictiz-IHE-200x200Zorgpartners Midden-Holland heeft de Cloverleaf communicatieserver, in Nederland op de markt gebracht door E.Novation, gekozen voor het uitwisselen van gegevens tussen een groot aantal applicaties die binnen de VVT-instelling (Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in gebruik zijn. Zorgpartners Midden-Holland verwacht door de veel efficiëntere gegevensuitwisseling kosten te kunnen besparen. Ook het beheer van de koppelingen tussen de applicaties zal aanzienlijk worden vereenvoudigd. Daarnaast verwacht Zorgpartners een kwaliteitsslag te kunnen maken doordat de gegevensuitwisseling consistenter is en sneller verloopt.

Zorgpartners Midden-Holland is actief op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio rondom Gouda. Vanuit 17 locaties biedt de instelling naast algemene verzorging en verpleging ook specialistische zorg, onder meer aan cliënten met een visuele handicap. Tot het zorgaanbod behoren ook zorg aan huis en dagbehandeling bij de verschillende locaties. Zorgpartners Midden-Holland streeft naar een persoonlijke en professionele invulling van de behoeften, zoals de cliënt dat wil. Om de cliënt meer keuzevrijheid te bieden, wordt de organisatie op dit moment ingericht als een dienstenorganisatie met een breed zorgaanbod en voor  het realiseren van een optimale dienst- en zorgverlening werkt de instelling met een groot aantal verschillende applicaties.

Voor het koppelen van deze applicaties heeft Zorgpartners Midden-Holland gekozen voor de Cloverleaf communicatieserver. Deze server koppelt op een onafhankelijke manier verschillende systemen binnen én buiten instellingen en maakt de traditionele manier van koppelen, waarbij elke koppeling afzonderlijk moet worden ontwikkeld, overbodig.

Rob van der Vijgh, Informatiemanager van Zorgpartners Midden-Holland: “Een van de doorslaggevende argumenten om Cloverleaf te implementeren, was het feit dat de eigen medewerkers na slechts één training het grootste gedeelte van de koppelingen zelf kunnen beheren en reeds gerealiseerde koppelingen in de Zorgpartners-organisatie kunnen hergebruiken’’.

E.Novation neemt de implementatie van Cloverleaf voor zijn rekening en verzorgt de training van de ICT-medewerkers. In samenwerking met Zorgpartners heeft E.Novation eerst geïnventariseerd welke informatie tussen welke applicaties uitgewisseld moet worden en wat daarbij de eventuele knelpunten zijn, Het op de traditionele manier koppelen van applicaties heeft als grootste nadeel dat er geen zicht is op een juiste werking. Bovendien zijn ICT-medewerkers door het ontbreken van goede beheer- en monitoringstools veel tijd kwijt aan het oplossen van storingen. Cloverleaf, en de bijbehorende webgebaseerde monitoringtool, ondervangen deze problemen.

Cloverleaf is een robuuste communicatieserver voor het koppelen van (grote aantallen) informatiesystemen en applicaties binnen organisaties. Tot de klanten van Cloverleaf in Nederland behoren veel ziekenhuizen, GGZ instellingen, revalidatiecentra, laboratoria en VVT-instellingen.

Over E.Novation
E.Novation is een Europees ICT-bedrijf dat mensen, systemen en organisaties effectief met elkaar verbindt. E.Novation doet dat met eigen oplossingen of met oplossingen van derden. Onderscheidend voor E.Novation zijn onafhankelijkheid en samenwerking: ‘onafhankelijk’ waardoor het bedrijf scherp en objectief de oplossing met het meeste rendement kan adviseren en implementeren; ‘samenwerking’ omdat samenwerking met andere betrokken partijen de enige manier is om rendement en innovatie duurzaam te realiseren. Kijk voor meer informatie op www.enovation.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen