Gebruik Wtcg-geld echt voor inkomensondersteuning

Array

forse-bezuiniging-200x183De coalitie wil met Wtcg-geld de bezuiniging op de huishoudelijke hulp verzachten. Dat meldt De Telegraaf vandaag. De koepels van patientenorganisaties vinden dat hier geen sprake van kan zijn. De inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten is daarvoor te kwetsbaar.

Het kabinet gaat de belangrijkste compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Zoals de jaarlijkse toelagen uit de Wtcg en de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten via de belastingen. Het verdwijnen van de compensatieregelingen zal grote financiele consequenties hebben. Veel chronisch zieken en gehandicapten zullen er meer dan duizend euro per jaar op achteruitgaan. Daarbij komende dan nog andere extra kosten. Zoals de verhoging van de eigen bijdragen in de AWBZ
en Wmo.

Nieuwe compensatieregeling
In het regeerakkoord staat dat er ter compensatie van het wegvallen van de Wtcg een nieuwe regeling komt
voor inkomensondersteuning. Daarvoor is 750 miljoen euro gereserveerd. De CG-Raad, Platform VG, het Landelijk Platform GGz en de NPCF deden deze week nog een oproep aan de ministerraad om snel bekend te maken hoe deze nieuwe regeling er uit gaat zien.

Inkomenseffecten
Bij dit vaststellen van de nieuwe compensatieregeling moet goed worden gekeken naar de inkomenseffecten van alle bezuinigingsmaatregelen waarmee chronisch zieken en gehandicapten nu worden geconfronteerd.
Bron: Nieuwsbank.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen