Reumafonds beoordeelt nieuwe onderzoeksprojecten

Het Reumafonds heeft in februari 52 onderzoeksvoorstellen ontvangen voor nieuw klinisch onderzoek naar reuma. In de komende maanden worden de projecten beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit. Dat gebeurt door drie referenten in binnen-en buitenland. In het najaar volgt de fundamentele onderzoeksronde.

Het aantal aanvragen voor financiering van onderzoeksprojecten is de afgelopen sterk toegenomen, van 71 aanvragen in 2009 tot maar liefst 142 aanvragen vorig jaar.Inmiddels is daarom de beoordeling gesplitst: in de zomer worden de klinische projectaanvragen bekeken en in het najaar volgen de fundamentele projectaanvragen.

onderzoek2Klinisch reuma-onderzoek heeft direct betrekking op de behandeling van patiënten, fundamenteel onderzoek vindt meestal in het laboratorium plaats. Alle projectvoorstellen worden beoordeeld door internationale referenten en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).

Budget 2013
Het budget voor nieuw wetenschappelijk onderzoek in 2013 is 5,1 miljoen euro. Hiermee hoopt het Reumafonds 25 tot 30 projecten te kunnen honoreren. Vorig jaar werden er 29 projecten gehonoreerd. Het fonds moet elk jaar veel onderzoekers teleurstellen; geld voor wetenschappelijk onderzoek
blijft dus hard nodig!

In totaal financiert het Reumafonds ruim honderd wetenschappelijke onderzoeksprojecten die 1 tot 4 jaar lopen. Daarnaast krijgen 18 onderzoeksgroepen langdurige financiële ondersteuning.

 

Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel
Het Reumafonds is de belangrijkste onafhankelijke financier van wetenschappelijk onderzoek naar reuma in Nederland. Minimaal 60% van onze inkomsten is hiervoor bestemd. Want wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om de genezing van reuma ooit mogelijk te maken.

Het Reumafonds staat vaak aan de basis van uitvindingen die leiden tot nieuwe behandelingen of nieuwe medicijnen. Hierdoor is het leven van mensen met reuma in de afgelopen 20 jaar sterk verbeterd.

Het Reumafonds krijgt geen geld van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. Wij danken iedereen die meehelpt in de strijd tegen reuma!

bron: Reumafonds