Woensdag 6 maart: Diagnostiek bij dementie

dementie2Het Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De eerstvolgende dialoog -bijeenkomst is op woensdag 6 maart aanstaande in het academisch ziekenhuis Maastricht. Het onderwerp van deze avond is `Diagnostiek bij Dementie’.

Diagnostiek
Tijdens deze eerste Dialoog van het jaar zullen drie jonge wetenschappers de bezoekers een indruk geven van de huidige stand van zaken op het gebied van diagnostiek bij dementie:
-. Wat houdt diagnostiek precies in?
– Hoe (vroeg) kun je dementie vaststellen en wat heeft dit voor gevolgen?
Bij deze en andere vragen zullen de sprekers die avond uitgebreid stilstaan. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Waar en hoe laat?

Woensdag 6 maart in azM
De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 – 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het azM. De toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Volgende dialogen
De volgende dialogen rond dementie door het Alzheimer Centrum Limburg vinden dit jaar plaats op de woensdagen 5 juni, 4 september en 4 december a.s. Deze data kunnen alvast in de agenda!

Bron: Nieuwsbank.nl