13 mei 2013: Landelijk Congres Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?

Mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met het syndroom van Down. De eerste verschijnselen openbaren zich soms al rond het veertigste levensjaar; de ziekte ontwikkelt zich daarna snel. Van de mensen met het syndroom van Down die ouder zijn dan 40 jaar heeft ongeveer een derde dementie; boven de 60 jaar loopt dit zelfs op tot 92%.

Het is vaak moeilijk de diagnose dementie te stellen. Dat geldt zowel voor professionele hulpverleners als de familie van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste symptomen van de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer, zijn moeilijk te herkennen. Is de diagnose dementie eenmaal gesteld, dan komen weer nieuwe vragen boven. Wat zijn de gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving? Hoe kan je daar als hulpverlener op inspringen? Hoe reageer je op ander gedrag? Hoe kan familie worden ondersteund? Hoe ga je om met ethische vraagstukken?

alzheimerDeze en vele andere vragen komen op maandag 13 mei aanstaande aan de orde op het Landelijk Congres Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Het programma wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. KansPlus(belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) en het Kennisplein Gehandicaptensector (initiatief van VGN, MEE Nederland en Vilans). Dit congres vindt plaats in De Werelt in Lunteren. Het congres is eerder georganiseerd in januari van dit jaar en wordt gezien de grote belangstelling en positieve beoordeling opnieuw aangeboden.

Tijdens de plenaire lezingen geeft Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie een uiteenzetting over wat dementie in zijn algemeenheid en bij mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder. Marijke Tonino, arts Verstandelijk Gehandicapten en arts-consulent Palliatieve Zorg gaat in op de fysieke en psychische gevolgen voor de cliënt als de diagnose dementie eenmaal is gesteld. Peter Vos, arts en intern consulent Palliatieve Zorg en Hilair Balsters, broer/mantelzorger en coördinator Kennisplein Gehandicaptensector vertellen samen met het Thomashuis over het intensieve samenwerkingsproces tussen arts, mantelzorger en cliënt.

De deelnemers kunnen vervolgens hun eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit 11 inspirerende sessies over o.a.: de diagnosestelling, symptomen, pijn, omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag, begeleiding, ondersteuning, ethiek en de organisatie van het zorgproces.

Het spel ‘Weten, Vergeten en Begeleiden’ maakt deel uit van diverse sessies als methode om dieper op specifieke casuistiek in te gaan.

Het complete congresprogramma is terug te vinden op de website www.studiearena.nl, met daarbij tevens de mogelijkheid tot inschrijving.