Regionaal Astma en Allergie Centrum bestaat vijf jaar

Al vijf jaar werken het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, UCCZ Dekkerswald en UMC St Radboud samen in het Regionaal Astma en Allergie centrum voor Kinderen (RAAcK). Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal patiënten van meer dan 30 procent; met name ook van buiten de regio Nijmegen.
De bundeling van kennis leidde tot een significante verbetering van kwaliteit van zorg en superspecialisatie op aandoeningen als voedselallergie, ernstig of moeilijk behandelbaar astma en “ademdysregulatie” (hyperventilatie).

Op verwijzing van hun huisarts- eenvoudig via het digitale Zorgdomein – of kinderarts komen kinderen (tot 18 jaar) met astma, allergie en eczeem voor poliklinische diagnostiek en behandeling bij RAAcK. Door de samenwerking van de drie centra is de wachttijd kort. Na een snelle beoordeling door het team vindt binnen korte tijd terugkoppeling plaats aan de kinder- of huisarts. Voor ernstig of moeilijk behandelbare astma en voor bijzondere (voedsel)allergieën vervult RAAcK een landelijke functie.

astma bij kinderenDrie centra, een loket, kortere wachttijden
De samenwerking is uniek in Nederland. RAAcK is een multidisciplinair team dat bestaat uit specialisten van de drie participerende partijen: vijf kinderlongartsen, een fellow kinderlongziekten, een nurse practitioner, drie kinder-longverpleegkundigen, twee medisch psychologen, twee kinderfysiotherapeuten en drie diëtisten. Indien nodig betrekt het team de dermatoloog, allergoloog, KNO-arts en maatschappelijk werk. Door de concentratie van expertise en bundeling van paramedische zorg, is er voor zowel patiënten als verwijzers altijd een duidelijk loket met een uniform, geprotocolleerd zorgaanbod. Verwijzers vinden hierdoor ook eenvoudig de weg voor vragen.
Het RAAcK team bekijkt op welke locatie het kind het beste kan worden geholpen en waar de wachttijd het kortst is. Ouders kunnen altijd zelf een voorkeur aangeven voor een locatie.

De virtuele astmakliniek
Het centrum integreert diagnostisch onderzoek en spreekuren, waardoor patiënten niet vaker dan strikt noodzakelijk langs hoeven te komen. Als het kan, vindt verdere behandeling plaats dichtbij de woonomgeving van het kind. Onderzoek van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen wijst uit dat de
werkwijze van RAAcK heeft geleid tot grote patiënttevredenheid (qua bejegening, informatievoorziening en respect).

Door de samenwerking in RAAcK is er een omvangrijke `patiëntenpopulatie’ ontstaan. Dankzij deze grootte is het mogelijk om beter (wetenschappelijk) onderzoek bij kinderen met astma en/of allergie uit te voeren, wat kan leiden tot snellere verbetering van de zorg. Ook is men bij RAAcK actief op het gebied van de innovatie van de zorg: vanuit Nijmegen is de virtuele astmakliniek Luchtbrug opgezet, waar wordt onderzocht of een stukje reguliere astmazorg op een verantwoorde manier vervangen kan worden door digitale zorg.

RAAcK bewijst wat de toegevoegde waarde voor patiënten en verwijzers is als een academisch en een regionaal ziekenhuis samenwerken. RAAcK wordt gesteund door het LongFonds (voorheen Astmafonds).

bron: UMC St Radboud