APNEU: behandeling leidt tot gezondheidswinst

Goede en tijdige diagnostiek en adequate behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) leidt tot aanzienlijke gezondheidswinst. Het opsporen van OSAS is daarom belangrijk.

Een veelvoorkomende oorzaak van slaperigheid overdag is het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS). Mensen met OSAS hebben regelmatig `s nachts ademstilstanden (apneu’s) van 15 tot 30 seconden. Na een apneu schrikken ze even wakker en slapen daarna weer verder. Mensen met OSAS slapen vaak aan onrustig, worden niet uitgerust wakker en zijn overdag extreem vermoeid en vallen dan soms onverwachts in slaap. Slaperigheid en werken gaan slecht samen. Vermoeide mensen maken vaker fouten, hebben vaker bedrijfsongevallen en zijn vaak minder productief dan uitgeslapen collega’s.

risicoRichtlijn
Omdat niet onderkende of inadequaat behandelde OSAS grote gevolgen voor het werk kan hebben, heeft de NVAB een specifieke richtlijn voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Beroepschauffeurs met OSAS zijn bijvoorbeeld 3 tot 10 keer vaker betrokken bij een verkeersongeval in vergelijking met chauffeurs  zonder deze aandoening. Ook leidt OSAS vaak tot `presenteisme’, productiviteitsverlies en functioneringsproblemen op het werk. Daarnaast is OSAS een risicofactor voor verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Door goede en tijdige diagnostiek en adequate behandeling van OSAS kan  aanzienlijke gezondheidswinst geboekt worden. Het opsporen van OSAS is daarom zowel voor de werkende zelf als voor de leidinggevende belangrijk.

bron: NVAB