Patiënten krijgen online dossier bij Lentis

0
337

Lentis is bij vier afdelingen begonnen met een online cliëntenportaal. Met dit portaal – MijnLentis.nl – wil Lentis ervaring opdoen met het aanbieden van online diensten, zoals afsprakenbeheer en het online ondersteunen van de ambulante behandeling. Ook krijgen patiënten op een veilige manier inzage en de mogelijkheid om samen te werken in hun dossier. Door de proef wil Lentis leren hoe de geboden onlinediensten het beste ingezet kunnen worden, of de patiënt en de behandeling hiermee inderdaad ondersteund worden en met welke aspecten bij de invoering rekening moet worden gehouden. De proef loopt tot midden 2013.

Afspraken inzien en maken
Met MijnLentis.nl kunnen patiënten online hun afspraken inzien en nieuwe afspraken maken. Voorafgaand aan de volgende afspraak krijgt de patiënt een herinnering per sms en staat er in MijnLentis.nl informatie die specifiek van belang is voor de volgende afspraak.EPD3

Beveiligd berichten uitwisselen
De patiënt en de behandelaar kunnen via het portaal beveiligd berichten uitwisselen. Deze berichten komen rechtstreeks in het dossier van de patiënt terecht en vormen daarmee een alternatief voor het normale e-mailverkeer dat voor medische doeleinden niet veilig genoeg is.

Samenwerken in het dossier
In het portaal kan de patiënt de belangrijkste delen van het dossier inzien, zoals het behandelplan, de voortgangsrapporten en de evaluaties. Een patiënt kan bij de getoonde dossieronderdelen opmerkingen toevoegen, een vraag stellen of beschrijven hoe het met hem of haar gaat. De behandelaar kan de patiënt informatie sturen die specifiek gericht is op zijn of haar situatie of problematiek. Ook kan de behandelaar vragenlijsten via het portaal aan de patiënt aanbieden.

Door al deze mogelijkheden is de patiënt nog nauwer betrokken bij de behandeling en zet Lentis ook online stappen naar meer regie bij de patiënt en partnerschap in behandeling.

Inloggen met DigiD
Om van het portaal gebruik te kunnen maken, moet de patiënt met zijn DigiD inloggen. Onderliggend wordt het product MyHealth Online van PinkRoccade Healthcare voor het portaal gebruikt.

Bron: Lentis