Kennistafel NHGDoc: 9 april

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor eHealth heeft de eer u uit te nodigen voor een kennistafel.
Deze zal gehouden worden op dinsdag 9 april 2013 van 14.00 – 17.00 uur.
AC Meeting Centre Utrecht – de Meern
Meerndijk 59
3454 HP De Meern
U bent vanaf 13.30 uur welkom in de Margrietzaal voor koffie en thee.
Gastheer van deze middag van kennisuitwisseling is Karel Nederveen van ExpertDoc. Karel is algemeen directeur bij ExpertDoc, het bedrijf dat NHGDoc samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft ontwikkeld. NHGDoc is een praktisch expertsysteem in het huisartseninformatiesysteem (HIS) op basis van NHG-Standaarden. NHGDoc wordt beschikbaar gesteld voor alle huisartsenpraktijken in Nederland, in nauwe samenwerking met de diverse HIS-leveranciers. eHealth-congres-KNMG-en-NVEH-300x168Momenteel kan circa 25% van het totale aantal huisartsen in Nederland al gebruik maken van het systeem en er wordt hard gewerkt aan verdere uitbreiding.
Karel zal een korte inleiding houden over de achtergronden en ontwikkelingen, die geleid hebben tot NHGDoc. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal hij de werking van het systeem illustreren. Daarnaast zal het publiek worden uitgenodigd tot discussie naar aanleiding van een aantal prikkelende stellingen.
Kom luisteren, deel kennis en discussieer actief mee op deze middag.
Voor leden van de NVEH is deze kennistafel gratis.
Geïnteresseerden, die nog geen lid zijn, kunnen ter kennismaking gratis deelnemen.
Inschrijven kan via [email protected]

Recente artikelen