Cyclotron Medisch Centrum Alkmaar in gebruik

Het is zover: vanaf dinsdag 2 april a.s. neemt de afdeling nucleaire geneeskunde van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) zijn eigen cyclotron in gebruik. Met het cyclotron kan het ziekenhuis zelf licht radioactieve stoffen maken en is een snellere en nauwkeurigere diagnose mogelijk. Ook kunnen de onderzoeks- en diagnosemogelijkheden voor oncologie- en cardiologiepatiënten worden uitgebreid.

superconducting_proton_cyclotron-200x200Waarom een cyclotron?
Voor de diagnose van oncologie- en cardiologiepatiënten gebruikt MCA kortlevende medische isotopen (radioactieve medicijnen). Het ziekenhuis is nu afhankelijk van externe leveranciers die deze producten een paar keer per dag afleveren. Vervoer van radioactieve medicijnen met een korte halfwaardetijd is lastig, een file kan de kostbare stoffen al onbruikbaar maken. De komst van het cyclotron maakt vervoer naar MCA van de kortlevende radioactieve stoffen over de weg overbodig. Groot voordeel van een eigen cyclotron is dat er meer soorten zeer lichtradioactieve medicijnen kunnen worden gemaakt, zodat er ook nauwkeuriger onderzoek kan worden gedaan.

Veiligheid
Het cyclotron moet voldoen aan strenge eisen en heeft een dusdanige afscherming dat de hoeveelheid straling past binnen de wettelijke kaders. Aan de terreingrens van het ziekenhuis is de norm maximaal 0,04 mSv per jaar. Deze hoeveelheid straling komt overeen met de hoeveelheid straling die men ontvangt tijdens een tot anderhalve dag wintersport. Hiervoor moet men wel een heel jaar 24 uur per dag op de terreingrens van MCA staan. Er bestaat geen kans op straling bij een storing aan het cyclotron. Met het stoppen van het apparaat, staakt ook de straling.

Mijlpaal
In maart 2011 is gestart met het bouwen van de cyclotronbunker op het binnenterrein van MCA, pal naast de afdeling nucleaire geneeskunde. De bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zijn in september 2012 afgerond. De afgelopen zes maanden zijn gebruikt om het cyclotron en het productieproces te valideren. ‘Door de inzet van een uiterst professioneel en vakkundig team is het ons gelukt dit allemaal in relatief korte tijd te realiseren. Ik ben dan ook enorm trots dat we deze mijlpijl hebben bereikt en dat we als een van de eerste niet-academische ziekenhuizen in Nederland de beschikking hebben over deze techniek’, zegt manager nucleaire geneeskunde Geert Gommans.

MCA wil de komende jaren nieuw bouwen in Heerhugowaard en daar een nieuw Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) realiseren. De huidige locatie in de Alkmaarderhout wordt aangepast en waar nodig gerenoveerd tot een centrum voor hoogwaardige diagnostiek. Hier worden voornamelijk poliklinische en een aantal behandelfuncties ondergebracht, waaronder radiotherapie en nucleaire geneeskunde, inclusief het cyclotron. Naar verwachting verhuist het hele ziekenhuis naar Heerhugowaard in 2025. Het cyclotron verhuist dan ook mee.

bron: MCA