Slechthorende leerling minder populair in het regulier onderwijs | MedicalFacts.nl

Slechthorende leerling minder populair in het regulier onderwijs

Een dove of slechthorende leerling in het regulier onderwijs zit vaak als enige in een klas met horende leeftijdgenoten. Nina Wolters onderzocht de sociale status van 155 dove en slechthorende leerlingen en 1500 horende jongeren in groep 8, de brugklas en de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen waren zowel relaties met klasgenoten als met de leerkracht belangrijk voor het welbevinden.

In het regulier onderwijs vormt de relatie met de leerkracht geen belemmering voor doven en slechthorenden, maar ze ervaren wel vaker problemen op het gebied van acceptatie door horende klasgenoten of populariteit in de klas. De overgang van basis- naar middelbare school vormt bovendien een grote uitdaging. In groep 8 voelen dove/slechthorende jongens zich vaker minder sociaal aanvaard in de klas dan horende klasgenoten; in de brugklas zijn dat juist de dove/slechthorende meisjes. In het speciaal onderwijs is de relatie met de leerkracht het belangrijkst voor het welbevinden van dove en slechthorende leerlingen. Toch zou ook hier de acceptatie door klasgenoten wat beter kunnen. Volgens Wolters heeft in het speciaal onderwijs prosociaal gedrag tussen leerlingen onderling een positief effect op de sociale acceptatie van leerlingen. In het regulier onderwijs werkt teruggetrokken gedrag van doven en slechthorenden negatief. Goede communicatieve vaardigheden hebben juist een positieve invloed op relaties met klasgenoten.

promotieBiografie
Nina Wolters (Boxmeer, 1979), studeerde gedragswetenschappen met als specialisatie Leren en ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aansluitend voltooide ze in 2006 cum laude de tweejarige research master Behavioural Science. Haar scriptie werd bekroond met de Best Thesis Award 2007 van het Behavioural Science Institute. In 2007 begon ze bij dit instituut aan haar promotieonderzoek. Sinds 2012 werkt ze als senior onderzoeker bij Koninklijke Kentalis, Expertise & Innovatie (PonTeM R&D).

Datum woensdag 27 maart 2013
Tijd 13:30
Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Promovendus mevrouw drs. N. Wolters
Promotors prof. dr. H.E.T. Knoors, prof. dr. L.T.W. Verhoeven, prof. dr. A.H.N. Cillessen
Titel promotie Social participation of deaf youth in school
Contactpersoon Wetenschapscommunicatie
E-mail media@ru.nl

bron: Radboud Universiteit Nijmegen