3 april tweede regiezitting zaak Twentse ex-neuroloog

0
240

Woensdag 3 april a.s. dient bij de rechtbank Overijssel in Almelo de tweede regiezitting in de zaak J.S. Dat is de Twentse ex-neuroloog die er onder andere van wordt verdacht opzettelijk verkeerde diagnoses te hebben gesteld.

Inhoud regiezitting

Op de regiezitting kunnen door de verdediging onderzoekswensen worden ingediend. De rechtbank beslist niet meteen over deze verzoeken maar maakt wel de datum bekend waarop de beslissing op de verzoeken bekend wordt gemaakt. Daarnaast krijgt de officier van justitie de gelegenheid de stand van zaken van het lopende onderzoek toe te lichten. Een datum voor inhoudelijke behandeling wordt later bepaald. Deze datum is afhankelijk van het onderzoek dat nog moet worden uitgevoerd door het Openbaar Ministerie of naar aanleiding van de onderzoekswensen.

zorg-rechtRegiezitting bijwonen beperkt mogelijk

De regiezitting is openbaar. Het aantal zitplaatsen in de zaal is beperkt. Degenen die direct betrokken zijn bij deze strafzaak, hebben voorrang bij de toedeling van zitplaatsen. Voor de pers is een aparte ruimte beschikbaar waar de zitting gevolgd kan worden. Voor andere belangstellenden is naar verwachting maar zeer beperkt ruimte.