CBb: oplossing NZa voor privacy patiënten goed

0
149
De oplossing die de NZa heeft ingevoerd om privacy van patiënten in de GGZ te borgen is goed. Dat oordeelt het College voor beroep (CBb). Het CBb heeft in haar oordeel de belangen van patiënten en behandelaars goed afgewogen. Het beroep van de Koepel van DBC-vrije praktijken (KDVP) tegen de NZa is dan ook ongegrond verklaard.

Diagnose-informatie op declaraties
De NZa vindt het vermelden van informatie op declaraties belangrijk voor patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. Daarmee is inzichtelijk welke zorg voor welke prijs wordt geleverd en is daarop controle mogelijk. Bij uitzondering, zoals privacy bezwaren, kan van de vermelding afgeweken worden. In de regeling ‘declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ’ (NR/CU-524) is te lezen hoe deze uitzonderingsregeling werkt en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Evaluatie
In 2013 evalueert de NZa de regeling, met onder andere de vertegenwoordigers van zorgaanbieders in de curatieve GGZ.