Omgeving speelt rol bij overlevingskans dialysepatiënt

0
432

Dialysepatiënten van niet-westerse herkomst die woonachtig zijn in Europa hebben een lager overlijdensrisico dan hun lotgenoten van westerse herkomst. Dit blijkt uit onderzoek waarop Tessa van den Beukel op 17 april bij VUmc promoveert.

Van den Beukel heeft onderzocht of er verschillen bestaan in overleving tussen Europese dialysepatiënten met verschillende etnische herkomst. ‘Dit onderzoek is van belang omdat het kan leiden tot het identificeren van risicofactoren voor overlijden in de totale dialysepopulatie. Daarnaast kan dit onderzoek leiden tot het verbeteren van de dialysebehandeling voor specifieke etnische groepen’, aldus Van den Beukel.
dialyse-beverwijk-300x200Voor haar onderzoek bestudeerde zij gegevens van ruim 46.000 dialysepatiënten in Nederland, Engeland en Denemarken. Ze toonde aan dat dialysepatiënten van westerse herkomst een tot 4 keer hoger overlijdensrisico hebben t.o.v. dialysepatiënten van niet-westerse herkomst, afhankelijk van de specifieke etnische groepen waarnaar wordt gekeken.
De verschillen in overleving kunnen deels worden verklaard door de jongere leeftijd waarop niet-westerse dialysepatiënten beginnen met hun dialysebehandeling. Medische factoren, zoals mate van ziek zijn, ziektegeschiedenis en het wel of niet ondergaan van een niertransplantatie, lijken de overlevingsverschillen niet te kunnen verklaren. Ook vond zij geen directe aanwijzingen dat psychosociale factoren een verklaring vormen.

Van den Beukel stelt dat omgevingsfactoren mogelijk een rol spelen bij het verschil in overleving. ‘We hebben aanwijzingen dat het overlevingsvoordeel van immigranten in Denemarken kleiner wordt naarmate zij langer in Denemarken wonen voorafgaand aan de start van de dialysebehandeling’. Ook stelt zij dat factoren gerelateerd aan het migratieproces, botstofwisseling en het traject voorafgaand aan de dialysebehandeling mogelijk een rol spelen. Dit zal verder moeten worden uitgezocht in toekomstig onderzoek.

Momenteel is Van den Beukel werkzaam als arts in opleiding tot internist in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek naar dialysepatiënten.

promotoren: prof.dr. A. Honig, prof.dr. F.W. Dekker
copromotor: dr. C.E.H. Siegert

Datum 17 april 2013
Tijd 15:45 tot 16:45
Locatie Aula, Vrije Universiteit

UPDATE:

Via de SLAZ ontvingen we de volgende correctie:

Niet-westerse dialysepatiënt in Europa leeft langer dan Westerse lotgenoot

Niet-westerse dialysepatienten in Europa hebben een grotere overlevingskans dan hun Westerse lotgenoten. De kans op overlijden is bij Westerse dialysepatienten tot 4 keer hoger dan die van niet-westerse dialysepatiënten, afhankelijk van de specifieke etnische groepen waarnaar wordt gekeken. Dit blijkt uit onderzoek van Tessa van den Beukel, promovendus bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en VUmc in Amsterdam.


Van den Beukel deed onderzoek in Nederland, Engeland en Denemarken en gebruikte gegevens van ruim 46.000 dialysepatiënten. De gevonden verschillen in overlijdensrisico kunnen slechts deels worden verklaard door de jongere leeftijd waarop niet-westerse patiënten starten met dialyseren. Medische factoren als ziektegeschiedenis, mate van ziek zijn en het wel of niet ondergaan van een niertransplantatie, lijken de verschillen niet te verklaren.

Mogelijk spelen omgevingsfactoren, zoals leeftijd en religie, een rol bij het verschil in overleving. Van den Beukel: ‘Uit het onderzoek blijkt dat het overlevingsvoordeel van immigranten kleiner wordt naar mate zij langer in het gastland wonen, vóórdat zij starten met dialyseren.’ Ook factoren gerelateerd aan het migratieproces, botstofwisseling en het traject voorafgaand aan de dialysebehandeling spelen mogelijk een rol.
Van den Beukel : ‘Als we kunnen ontrafelen waarom niet-westerse patiënten een grotere overlevingskans hebben, kunnen we hopelijk de behandeling voor álle dialysepatiënten verbeteren.’ Hiervoor is extra onderzoek nodig. Momenteel is Van den Beukel werkzaam als arts in opleiding tot internist. Daarnaast houdt zij zich verder bezig met onderzoek naar dialysepatiënten