Hoogste award voor Pijncentrum Maastricht

Array

Eervolle onderscheiding door het World Institute of Pain
Het Universitair Pijn Centrum Maastricht (UPCM)  van het Maastricht UMC+ heeft van het World Institute of Pain (WIP) de hoogst mogelijke onderscheiding gekregen, de zogenoemde Excellence in Pain Practice Award for Comprehensive Multidisciplinary Pain Practice. Er zijn wereldwijd slechts drie andere pijncentra die deze onderscheiding gekregen hebben. Met name de multidisciplinaire werkwijze van het Maastrichtse pijncentrum wordt door het WIP geroemd.
Een visitatiecommissie van het WIP heeft het UPCM beoordeeld op zaken als klinische praktijk, variëteit aan behandelingen, multidisciplinaire benadering, proces van dataverzameling en -borging, terugkoppeling van uitkomsten, wetenschappelijke publicaties, onderzoeksfaciliteiten, scholing en opleiding. maastrichtmaastrVolgens het WIP heeft het Maastrichtse pijncentrum daarbij aangetoond dat het excelleert op alle gebieden van behandeling, opleiding en onderzoek. Speciale vermelding krijgt de multidisciplinaire samenwerking binnen de pijnpoli, niet alleen bij de behandeling maar met name ook bij de diagnostiek. In het UPCM werken de volgende disciplines samen: interne geneeskunde/ oncologie, medische psychologie, neurochirurgie, neurologie, orthopedie, psychiatrie en revalidatie. Behalve de multidisciplinaire werkwijze worden ook de opleiding en training van artsen en verpleegkundigen genoemd, de state-of-the-art research en de invloed van het Maastrichtse pijncentrum op regionale, nationale en internationale netwerken.

Volgens de visitatiecommissie, bestaande uit nationale en internationale deskundigen, voldoet het Maastrichtse pijncentrum aan de hoogste internationale standaarden en is het UPCM  “een van de leidende pijncentra in de Benelux, en een absoluut top-instituut als het gaat om de combinatie van basale en klinische research”.

Hoofd van het UPCM, hoogleraar anesthesiologie prof. dr. Maarten van Kleef, vindt de onderscheiding van het WIP een mooie opsteker voor het gehele team. “Het begint met een goede organisatie van de kliniek. Goede organisatie en goede onderlinge communicatie. Inhoudelijk zijn we heel sterk op het gebied van pijninterventies en ook als researchcentrum hebben we een hoge en kwalitatief hoogstaande output.”

Het UPCM is onderdeel van de Afdeling Anesthesiologie/ Pijnbestrijding van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

EINDE PERSBERICHT

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Noot voor de redactie/ niet voor publicatie:

Met eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot André Leblanc van de stafdienst Communicatie van het Maastricht

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen