Achmea Health Database

kwaliteitAchmea beschikt over een grote hoeveelheid gegevens over gezondheid en zorggebruik in de Achmea Health Database. Deze data vormen een belangrijk bron voor maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoekers van Achmea, universiteiten en kennisinstituten maken regelmatig gebruik van de Achmea Health Database in hun onderzoek naar kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg. De database is een bron van kennis en het is de ambitie van Achmea om deze kennis continu te vergroten, op een juiste manier toe te passen en beschikbaar te maken.
Achmea heeft de overtuiging dat door verbinding te leggen tussen kennis over de markt, de klant en de zorgverlener inzichten ontstaan die de gezondheid van Nederland verbeteren, waardoor de betaalbaarheid van de zorg bevorderd wordt. Daarom organiseert Achmea op 5 juni 2013 voor de eerste keer het gratis symposium Achmea Health Database, van 12:30 – 18:00 uur in het Achmea Conference Centre in Zeist.Op het symposium:

  • ontdekt u welke mogelijkheden de Achmea Health Database u biedt
  • krijgt u aan de hand van een drietal onderzoeken een genuanceerd beeld van de toegevoegde waarden van de database
  • krijgt u informatie over de procedure om gebruik te kunnen maken van de databron

Ook gaat Achmea op 5 juni graag met u in gesprek op welke wijze de database verbeterd kan worden opdat deze data ook voor u relevant(er) kunnen zijn. Achmea nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op dit symposium.

Kijk in de brochure voor het complete programma.

Inschrijving voor het gratis symposium is mogelijk via het online inschrijfformulier.

Bron: Julius Academie