Ruim 10.000 chronische patiënten in VitalHealth KIS binnen regio Katwijk

implementatieVlot implementatietraject en enthousiaste gebruikers
Zorggroep Katwijk heeft het VitalHealth KIS in gebruik genomen voor ruim 10.000 chronische patiënten die, op dit moment, in de ketenzorg zijn opgenomen. Uniek is de relatief korte tijd waarin het KIS is geïmplementeerd en gebruikers zijn getraind. Het hele implementatietraject, waaraan een goede voorbereiding vooraf ging, heeft drie maanden geduurd. Zorggroep Katwijk is ervan overtuigd met het VitalHealth KIS een verdere kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan hun ketenzorgactiviteiten.

De kwaliteitsverbetering van ketenzorgactiviteiten betreft vooral de (medische) beslis- en procesondersteuning op basis van bestaande protocollen en richtlijnen in de zorg. Daarnaast zorgt de praktijkmanagementfunctionaliteit ervoor op praktijk -en zorggroepniveau beter te kunnen rapporteren, ook voor praktijken onderling.

De voorbereidingen bij Zorggroep Katwijk zijn vorig jaar begonnen. Onder meer de POH-ers zijn al in een vroegtijdig stadium betrokken bij de selectie voor een KIS. Nadat er voor het VitalHealth KIS is gekozen is vervolgens, middels een aantal bijeenkomsten, ook de verdere achterban goed geïnformeerd. Dit goed gestructureerde voortraject heeft positief bijgedragen aan de snelle en constructieve implementatie.

Eén van de voortrekkers van het traject is Huug van Duijn, huisarts, bestuurslid van de zorggroep en voorzitter werkgroep ICT. Huug benadrukt het belang van medewerking van alle betrokkenen: “Omdat kwaliteitsverbetering prioriteit nummer één is voor onze zorggroep en er sprake is van een grote interne cohesie, was het mogelijk snel draagvlak te creëren voor de aanschaf van het KIS. Daarbij speelde zeker het gekozen proces waarbij iedereen van het begin af aan mee kon praten en denken zeker een grote rol.”

De komende periode zal samen met VitalHealth Software worden gewerkt aan verdere optimalisatie. De eerstvolgende stappen daarin zijn modules voor Ouderenzorg en GGZ binnen de eerstelijn. Ook voor die zorgprogramma’s zal het VitalHealth KIS een ondersteunende bijdrage leveren aan de kwaliteit van (keten)zorg.