Emotionele eters met lage cortisol-stressreactie eten meer

Voor het eerst is bij mensen het verband onderzocht tussen stresshormonen in het lichaam en voedselinname. Hoog-emotionele eters die weinig cortisol maken in reactie op stress, blijken flink extra te gaan eten, anders dan mensen die wel een hoge cortisol-stressreactie hebben. Psychoneuroendocrinology publiceert het onderzoek onder leiding van prof. Tatjana van Strien van de Radboud Universiteit in het meinummer.

Meer dan een voedingsprobleem
Voedselinname en de cortisoluitslagen van alle proefpersonen werden vergeleken: hoog-emotionele eters met een lage cortisol-stressrespons namen bijna drie keer zoveel voedsel als de hoog-emotionele eters met een hoge cortisolrespons, 310 kcal tegenover 112 kcal). Bij de laag-emotionele eters had de cortisol-stressrespons geen invloed op de voedselinname onder stress. Zij aten over het geheel genomen minder bij stress dan in rust, wat ook een normalestressreactie is. Dit resultaat komt overeen met dierstudies waarin een vergelijkbare samenhang is aangetoond tussen verhoogde voedselinname en een lage cortisol stress respons bij chronisch gestresste dieren. Van Strien: `Het is de zoveelste aanwijzing dat er bij veel emotionele eters iets anders aan de hand is dan een simpel voedingsprobleem. Zij vertonen vaak een omgekeerde stressreactie , een lage in plaats van een typisch hoge cortisol-stressreactiviteit. Dat kan te maken hebben met stressvolle levensgebeurtenissen in de vroege jeugd. Dit betekent dat we hoogemotionele eters met een lage cortisol-stressreactie anders moeten behandelen, bijvoorbeeld door ze te leren hoe ze stress beter kunnen reguleren .’

Top rated abstract
Van Strien presenteerde haar resultaten afgelopen najaar op een wetenschappelijk congres van de Eating Disorders Research Society (EDRS), waar haar onderzoek uit bijna ongezonde-voeding-300x199tweehonderd bijdragen werd geselecteerd voor de top vier van Top rated abstracts. Ze is er ook trots op dat het onderzoek wordt gepubliceerd in Psychoneuroendocrinology, een tijdschrift met een hoge impactfactor, dat ook veel gelezen wordt door (para-)medici.

Onderzoeksopzet
Aan het uiteindelijke onderzoek deden 46 proefpersonen mee, de helft met een hoge score voor hoog-emotioneel eten op de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE), de andere helft met een lage score op de lijst en dus niet gevoelig voor overeten bij negatieve emoties. De proefpersonen (jonge vrouwen in de leeftijd van 20 jaar) kwamen twee dagen naar de universiteit voor onderzoek. De eerste dag werden de proefpersonen rustig gemaakt door ze aan zachte lapjes stof te laten voelen, waarbij op vijf momenten speekselmonsters werden afgenomen die later werden onderzocht op de aanwezigheid van het stresshormoon cortisol. Na afloop werden ze naar een andere ruimte gebracht met op een tafel schaaltjes met etenswaren, waarvan de deelnemers naar believen mochten eten. De tweede onderzoeksdag kregen de deelneemsters een aantal stressvolle opdrachten, waaronder het geven van een mondelinge presentatie voor een jury. Opnieuw werd op vijf verschillende momenten speeksel afgegeven om te laten meten op cortisol.

Cortisol reactivity and distress-induced emotional eating, Tatjana van Strien, Karin Roelofs, Carolina de Weerth, Psychoneuroendocrinology, number 5, May 2013

bron: Radboud Universiteit