EU gefinancierd programma moet brede toepassing eHealth mogelijk maken

Philips gaat nieuw eHealth programma EU leiden, UMC Groningen een van de partners
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) en zijn partners hebben de start van het ACT-programma (Advancing Care Coordination & Telehealth Deployment) aangekondigd. ACT is een door de EU gefinancierd programma dat voor het eerst onderzoekt welke organisatorische en structurele processen nodig zijn voor een grootschalige invoering van diensten op het gebied van zorgcoördinatie en e-health. De bevindingen moeten een succesvolle toepassing van dit soort diensten mogelijk maken om zo de zorg voor chronisch zieken te verbeteren en te besparen op zorgkosten. Er worden initiatieven in vijf verschillende Europese regio’s onderzocht. Het UMC Groningen is een van de partners en zal onderzoek doen in Nederland.eHealth-2Het ACT-programma is een samenwerking tussen zorgautoriteiten, bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen. Vijf Europese regio’s (Baskenland en Catalonië in Spanje, de Nederlandse provincie Groningen, de Italiaanse regio Lombardije en Schotland) zullen ieder hun eigen systemen voor zorgcoördinatie en e-health voor patiënten met hartfalen, COPD en diabetes onderzoeken. De resultaten worden twee jaar lang bijgehouden en geanalyseerd om na te gaan welke processen, structuren en werkwijzen het meest effectief zijn. De vijf regio’s zullen informatie en ervaringen uitwisselen zodat veelbelovende oplossingen verder kunnen worden verbeterd. De resultaten worden gepubliceerd zodat andere zorgautoriteiten hun eigen systemen voor zorgcoördinatie en zorgverlening op afstand kunnen ontwikkelen.

Het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt sterk toe. Op EU-niveau bedragen de zorgkosten voor mensen met de veelvoorkomende chronische aandoeningen COPD, hartfalen of diabetes 125 miljard euro per jaar. Chronisch zieke mensen kunnen in veel gevallen effectief in hun eigen woning worden behandeld met behulp van systemen voor zorgverlening op afstand en geïntegreerde netwerken van zorgverleners. Uit klinisch onderzoek4-6 blijkt dat dit soort diensten kunnen bijdragen aan een verlaging van het aantal ziekenhuisopnames, het aantal dagen dat mensen in het ziekenhuis verblijven en de sterftecijfers.

“Het ACT-programma is een belangrijke stap op weg naar grootschalige toepassing van diensten voor zorgcoördinatie en zorgverlening op afstand. Het vertegenwoordigt een nieuwe fase in de toepassing van onderzoek op dit gebied. Dit programma onderzoekt de beste manier om zorgverlening op afstand toe te passen en te integreren, met als doel betere zorgresultaten voor patiënten, meer kosteneffectieve oplossingen en lagere zorgkosten”, aldus Stanton Newman, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de School of Health Sciences van City University in Londen en hoofdonderzoeker van het Whole System Demonstrator-project, tot nu toe het grootste Europese proefproject op het gebied van zorgverlening op afstand.

“Noord Nederland loopt met een bovengemiddelde vergrijzing voor op andere delen van Nederland. Wij zijn ons hier zeer van bewust en hebben de maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen tot een Rijks Universiteit Groningen/UMC Groningen breed aandachtsgebied gemaakt, waar ook andere kennisinstellingen en partners zich achter hebben geschaard. Onze oriëntatie op wat wij “Healthy Ageing” noemen, en de bevolkingssamenstelling,  maken dat deze regio uitermate geschikt is als pilot regio voor e-health in Nederland,” zegt professor Erik Buskens, programmadirecteur Healthy Aging van het UMC Groningen. “Zorg-op-afstand is een van de terreinen waar de uitaging mee kan worden aangepakt. Goed voorbereiden en condities scheppen is van groot belang voor de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. We hebben in Nederland veel kennis en technologieën beschikbaar en het is belangrijk te onderzoeken hoe deze succesvol en breed kunnen worden ingezet.”

“Philips wil bijdragen aan een verandering in de gezondheidszorg door zinvolle en patiëntgerichte innovaties te ontwikkelen”, zegt Bas Verhoef, verantwoordelijk voor de regio Europa binnen Philips Healthcare. “Steeds meer mensen willen zorg op hun eigen voorwaarden, zonder al te veel verstoring van hun dagelijks leven. Door de zorg niet meer in het ziekenhuis maar in de thuisomgeving te verlenen, maken we dit mogelijk en kunnen we tevens beter omgaan met de toenemende druk op ons zorgstelsel als gevolg van vergrijzing en het stijgende aantal mensen met chronische aandoeningen.”

Binnen het ACT-programma wordt samengewerkt tussen vooraanstaande Europese deskundigen op verschillende zorgdomeinen. Het programma maakt deel uit van een overkoepelend Europees samenwerkingsverband op het gebied van actief en gezond ouder worden (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP-AHA). EIP-AHA is een initiatief van de Europese Commissie in het kader van de ‘Innovation Union’-strategie. Doel is om de gemiddelde gezonde levensduur met twee jaar te verlengen tussen nu en 2020.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.act-program.eu.

 

Vorig artikelBelgische Nep-neuroloog in Groot-Brittannië
Volgend artikelCatherine Rutten wordt CEO van pharma.be
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.