Isala zet nieuwe opsporingsmethoden in bij niet voelbare borstkanker en uitzaaiingen

borstkanker4Isala is gestart met nieuwe opsporingsmethoden voor borstkanker. Sinds kort wordt de zogenaamde jodiumbron (I125-bron) gebruikt om borstkanker te lokaliseren. Hierdoor kan tijdens de operatie beter worden vastgesteld waar het niet voelbare kwaadaardig weefsel in de borst zit. Daarnaast wordt tijdens de operatie gebruik gemaakt van echografie, om zo de tumor exact te lokaliseren. Door de inzet van beide technieken kan de tumor preciezer worden verwijderd. Hierdoor worden onnodige heroperaties voorkomen. Bovendien zijn de technieken minder belastend voor de patiënt dan voorgaande methoden. De inzet van de PET-CT scan voorafgaand aan de operatie, bij patiënten met een verder gevorderd stadium van borstkanker zoals lymfklieruitzaaiingen, zorgt er verder voor dat uitzaaiingen nauwkeuriger worden vastgesteld.

‘Jodiumbron’ en echografie
De jodiumbron is een licht radioactieve bron die tien tot veertien dagen voor een operatie onder plaatselijke verdoving in de tumor wordt geplaatst via een holle naald. Dit gebeurt bij tumoren die niet of lastig voelbaar zijn, of als een patiënt voorafgaand aan de operatie nog chemotherapie krijgt. Door de chemotherapie kan een tumor namelijk kleiner worden, waardoor deze niet meer voelbaar is of zichtbaar op een röntgenfoto ten tijde van de operatie. De jodiumbron geeft een lage dosis straling af, die niet schadelijk is voor de gezondheid van de patiënt en diens omgeving. De chirurg spoort de jodiumbron tijdens de operatie op met een stralingsdetector. Vervolgens verwijdert hij of zij de tumor inclusief de bron. Naast het gebruik van de jodiumbron wordt sinds kort ook standaard gebruik gemaakt van echografie om de tumor tijdens de operatie in beeld te brengen. Ook de jodiumbron is met echografie meestal goed te zien.

Tot voor kort werd de plaats van een tumor in de borst vastgesteld met behulp van een draad of radioactieve vloeistof. Nadeel van deze technieken was dat de draad lastig en niet altijd precies genoeg geplaatst kon worden. Bij het injecteren van radioactieve vloeistof kon deze soms ook terecht komen op plekken waar de tumor niet zit, waardoor het lastiger was precies vast te stellen welk weefsel moest worden verwijderd.

PET-CT scan
Met de inzet van de PET-CT scan voorafgaand aan de operatie kunnen uitzaaiingen worden vastgesteld met behulp van één onderzoek. Voorheen ondergingen patiënten met een vergevorderd stadium van borstkanker namelijk drie verschillende onderzoeken; een botscan, een echo van de lever en een longfoto. Met de komst van de PET-CT scan is het mogelijk om deze onderzoeken gecombineerd te verrichten. De benodigde totale tijd voor de onderzoeken wordt daardoor minder, maar ook de stralingsbelasting voor de patiënt.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen