Wijzigingen in de Raad van Bestuur Isala

0
281
De voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala, Marjanne Sint, zal per 1 februari 2014 haar functie bij Isala neerleggen.  Mede met het oog op het vertrek van Marjanne Sint heeft de Raad van Toezicht besloten de huidige directeur Finance en Control van Isala, Roel Venema, per 1 juni 2013 te benoemen als derde lid van de Raad van Bestuur. Roel Venema gaat in ieder geval de portefeuille Financiën behartigen. Robbin Thieme Groen blijft lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor o.a. de portefeuille patiëntenzorg en  kwaliteit.
De Raad van Toezicht is mevrouw Sint zeer erkentelijk voor alles wat zij als bestuursvoorzitter in de afgelopen zeven jaren voor Isala heeft betekend . Roel VenemaNaast het op orde brengen van de bedrijfsvoering zijn het aantrekken van de financiering ten tijde van de bankencrisis in 2009 en het realiseren  van de nieuwbouw enkele van haar meest in het oog springende wapenfeiten. Begin volgend jaar zal Isala op passende wijze afscheid van haar nemen. De Raad van Toezicht is inmiddels het traject gestart om een opvolger van haar voor Isala te zoeken.   
De zorgsector bevindt zich in een tijd waarin er een zwaar accent ligt op de verdere verbetering van de medisch inhoudelijke kwaliteit, terwijl budgetten onder druk staan. Hiervoor is  een sterke bestuurlijke aandacht voor kwaliteit, kostenbeheersing en flexibilisering noodzakelijk. Daarnaast verandert in 2015 de bekostigingsstructuur van de ziekenhuizen. Om dit gedegen voor te bereiden, is het belangrijk dat een bestuurder zich expliciet met de bedrijfsvoering en financiële portefeuille bezig kan houden. Daarbij is noodzakelijk dat dit gebeurt in goed overleg met de medische staf.
Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest bij het UMCG maakte  Roel Venema in 2008 de overstap naar Isala als directeur Finance & Control. In deze periode heeft hij een grote bijdrage geleverd aan een financieel gezond Isala. Ook de bedrijfsvoering en financiering rondom de Nieuwbouw was een belangrijk deel van zijn werk. Zijn kennis en ervaring en de goede relatie die hij heeft opgebouwd met de medische staf hebben er toe geleid dat de Raad van Toezicht hem heeft benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Met deze aanstelling is de continuïteit op de financiële portefeuille van Isala gewaarborgd.