Halvering röntgenstraling hartinterventies

0
504

Klinische studie UMC St Radboud en Philips toont belangrijke verbetering patiëntveiligheid tijdens hartingrepen. Philips meldt nieuwe doorbraak met interventionele beeldvormingstechnologie AlluraClarity
Koninklijke Philips heeft vandaag samen met het Nederlandse UMC St Radboud in Nijmegen en het Duitse hartcentrum Main-Taunus de resultaten bekendgemaakt van een nieuwe klinische studie, die aantoont dat de veiligheid van hartpatiënten en hun artsen tijdens hartingrepen in belangrijke mate kan worden verbeterd. Het recent geïntroduceerde röntgeninterventiesysteem AlluraClarity met ClarityIQ technologie van Philips stelde de cardiologen van het medisch centrum voor het eerst in staat de hoeveelheid röntgenstraling tijdens live beeldgeleide hartinterventies met de helft te verminderen, zonder concessies te hoeven doen aan de hoogwaardige beeldkwaliteit die vereist is. De kans op schadelijke bijwerkingen van röntgenstraling voor patiënten die worden onderzocht en behandeld na bijvoorbeeld een hartinfarct kan hiermee in belangrijke mate verder worden verkleind.

voorbereiding_dotterenDe resultaten worden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EuroPCR), die van 21 t/m 24 mei in Parijs plaatsvindt.

De studie is opgezet door het hartcentrum Main-Taunus in Bad Soden (Duitsland) en tussen september en november 2012  uitgevoerd door het UMC St Radboud in Nijmegen. In deze studie werden twee reeksen röntgenopnames (angiogrammen) bij dezelfde patiënt vergeleken (bij een totale populatie van 39 patiënten). De eerste reeks beelden werd gemaakt met conventionale röntgentechnologie, de tweede reeks werd gemaakt de nieuwe ClarityIQ-technologie van het Philips AlluraClarity-systeem. Zes onafhankelijke interventiecardiologen uit diverse Europese landen (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden) voerden vervolgens een paarsgewijze evaluatie uit van de beeldkwaliteit van elke reeks. Ze kwamen tot de conclusie dat AlluraClarity vergeleken met conventionele röntgentechnologie in staat is om met 50 procent minder röntgenstraling een even goede beeldkwaliteit te leveren.

“Een dergelijke belangrijke verlaging van de hoeveelheid röntgenstraling komt zowel de patiënt als de behandelende medewerkers ten goede”, meent cardioloog dr. T.J.F. ten Cate die in het UMC St Radboud leiding geeft aan de studie. “Nu we met AlluraClarity werken, zijn we ons veel meer bewust geworden van het gebruik van röntgenstraling.”

 

“We hebben deze nieuwe technologie uitgebreid onderzocht en getest in ons hartcentrum”, aldus prof. dr. N. Reifart, medeauteur van de studie en hoofd van het hartcentrum Main-Taunus in Duitsland. “Inmiddels kunnen we er de meeste vormen van angiografische diagnostiek mee uitvoeren bij een minstens 50% lager stralingsniveau, ofwel 1 microsievert, en met dezelfde beeldkwaliteit als voorheen.”

Deze studie resultaten betekenen een nieuwe belangrijke mijlpaal voor Philips, dat hiermee wederom bewijst dat complexe interventieprocedures met een aanzienlijk lagere stralingsdosis mogelijk zijn. Eind 2012 maakte Philips bekend dat het in samenwerking met het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein met dezelfde technologie een doorbraak had bereikt in vaatprocedures waarbij de hoeveel röntgenstraling met 75% werd teruggebracht. Een studie in het Zweedse Karolinska Universiteitsziekenhuis, waar werd gekeken naar neuroradiologie, toonde dat het mogelijk is bij herseningrepen de hoeveelheid gebruikte straling met 73% terug te dringen. Andere studies op het gebied van neuroradiologie en electrofysiologie lopen nog. Die resultaten worden later dit jaar verwacht.

“Vanwege de intrinsieke voordelen voor patiënten en hun artsen is er een duidelijke trend in de gezondheidszorg van open chirurgie naar minimaal invasieve procedures,” zegt Ronald Tabaksblat, General Manager bij Philips Healthcare voor röntgeninterventiesystemen. “Het maken van live beelden met behulp van röntgenstraling is een vast onderdeel van dit soort behandelingen met katheter. Onze ClarityIQ technologie weet het gebruik van de röntgenstraling die nodig is om hoge kwaliteit beelden te maken sterk te verminderen. Het laat zien dat we als Philips echt voorop lopen bij het verbeteren van de gezondheidszorg.”

 

Sinds de introductie van AlluraClarity halverwege 2012 heeft Philips al meer dan 200 AlluraClarity systemen verkocht in regio’s zoals Azië, Europa, het Midden-Oosten en Latijns Amerika.

 

Meer informatie, achtergrondinformatie en fotomateriaal: www.philips.nl/nieuwscentrum.

 

Ga voor meer informatie naar www.philips.com/AlluraClarity.