Online bewakingsmonitor voor elke Defibrillator (AED)

De stichting Twente Hart Safe heeft om een bijdrage te kunnen leveren in de onderhoudsproblematiek van AED’s een online AED Monitor ontwikkeld waarvan elke AED eigenaar gratis gebruik kan maken. Het maakt hierbij niet uit of de AED onderdeel uitmaakt van een alarmeringssysteem zoals Hartslagnu of als OnSite AED* gebruikt wordt. De website van de AED MONITOR is te bereiken via https://www.aedmonitor.nl.
Het belangrijkste onderdeel van de AED Monitor is dat men de restspanning van batterijen en het gebruik van elektroden online kan volgen. Bij dit belangrijke onderdeel geldt dat hier 9 van de 10 problemen veroorzaakt worden met alle gevolgen van dien. De getoonde gegevens op de website worden berekend op basis van de door de fabrikant afgegeven gebruiksspecificaties. aedonderhoud
Elke AED moet in geval van nood feilloos functioneren. Het is daarom van groot belang dat AED apparatuur goed wordt onderhouden en dat periodiek onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Helaas wordt het onderhoud van de AED te vaak vergeten. In geval van een cardiologisch incident grijpt de hulpverlener mis en neemt de overlevingskans van het slachtoffer sterk af. Het aanschaffen van een AED is een kostbare zaak maar kan daarentegen een leven redden en verdient daarom serieuze zorg en aandacht.

In oktober 2012 heeft de stichting Twente Hart Safe de spreekwoordelijke “klok” doen luiden betreffende falend AED apparatuur. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft deze signalen ook opgepikt en in december 2012 een brief doen uitgaan naar alle Nederlandse AED Leveranciers (zie bijlage). Van de 3 incidenten gold dat bij 2 AED’s sprake was van achterstallig onderhoud (lege accu) en bij 1 incident wilde de AED kast niet openen. Uiteindelijk heeft dit mogelijk 2 levens geëist hoewel dat natuurlijk nooit met zekerheid gezegd kan worden.

Het systeem zal tijdig d.m.v. e-mailberichten de beheerder(s) op de hoogte stellen zodra periodiek onderhoud noodzakelijk is. Naast het feit dat alle gegevens, zoals serienummers van het toestel en accu’s van de AED kunnen worden opgeslagen wat natuurlijk erg handig is in geval van diefstal, zijn nog een aantal opties ingebouwd.

AED Onderhoud
Het is soms droevig gesteld m.b.t.periodiekonderhoud van AED apparatuur. Deze problemen zijn echter niet op de leverancier van de AED af te schuiven. Iedere AED eigenaar is per slot van rekening de eindverantwoordelijke voor zijn of haar AED toestel. Een ‘goede’ leverancier houdt een database bij en stuurt de klant bericht dat elektroden of batterijen vervangen dienen te worden i.v.m. periodiek onderhoud. Ook eigenaren van geregistreerde AED’s in Hartslagnu krijgen automatisch een e-mail met de melding dat periodiek onderhoud aan de AED uitgevoerd moet worden.

In Nederland kennen we 3 verschillende AED gebruikersgroepen:

  • Hartslagnu AED’s (www.hartslagnu.nl )
  • Politie AED’s
  • OnSite AED’s (Dit zijn AED’s die bijvoorbeeld in winkels of bedrijven hangen en geen deel uitmaken van een alarmeringssysteem.

Een opvallend detail is dat niet geregistreerde AED’s de zogenaamde OnSiteAED’s helemaal geen extra alerts krijgen bij het bereiken van de houdbaarheidsdatums terwijl deze AED gebruikersgroep het hoogst aantal reddingen op jaarbasis genereert. Op zichzelf is dat niet vreemd, immers de AED is altijd op de plek van het incident voorhanden en kan binnen no-time een schok afgeven. De Eigenaar moet hier dus extra alert zijn. De meeste storingen worden pas ontdekt op het moment dat de AED ingezet wordt. Hier zal de AED Monitor een geweldig stukje gereedschap zijn.

Het is en blijft de AED eigenaar die de eindverantwoordelijke is i.v.m. (periodiek) onderhoud en controle mits anders overeengekomen met derden. Met derden doelen wij dan op (vrijwillige) personen die zich in de buurt van de AED bevinden, werkzaam of woonachtig zijn.

Meer dan goed (periodiek) onderhoud en dagelijks de AED visueel controleren kan men simpelweg niet doen. Vrijwel elke AED maakt gebruik van dagelijkse of wekelijkse zelftesten. Als hier iets mis is zal het toestel alarm slaan waarop de AED verantwoordelijke actie moet ondernemen. De weg naar de leverancier is dan het meest voor de hand liggend.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen