RMO en RVZ samenvoegen omdat onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn vervaagt

Array

Ministerie van VWS wil de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) samen  voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg.

Het belangrijkste argument daarvoor is dat het klassieke onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn vervaagt; de herziening van de verschillende zorgstelsels dragen daar toe bij. Dat is het geval bij de transitie van de jeugdzorg, de herziening van de langdurige zorg, maar ook de organisatie van zorg dichtbij en concentratie van gespecialiseerde medische zorg.

samen bij elkaarSteeds duidelijker wordt dat het medisch perspectief maar e?e?n van de perspectieven is die gezondheidswinst doet realiseren. Gezondheid wordt in hoge mate mede bepaald door welbevinden, wat op zijn beurt wordt gevoed door opleiding, de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie, het hebben van sociale contacten en een veilige leefomgeving. De veranderende beleidsopgaven die deze ontwikkeling met zich meebrengen vragen om strategische advisering waarin een breed intersectorale perspectief wordt gehanteerd en waarin nieuwe perspectieven voor het beleid op gezondheid, participatie en zorg worden geboden.

De bestaande raden, RMO en RVZ, zijn momenteel niet voldoende gee?quipeerd om het bedoelde intersectorale perspectief in de volle breedte te hanteren. De RMO hanteert vanaf zijn oprichting een multisectoraal en multidisciplinair perspectief op maatschappelijk vraagstukken. De RVZ doet dat in toenemende mate en zoekt daarbij de samenwerking met andere adviesraden, zoals de RMO of de ROB. Beide organisaties kan het vermogen tot grensoverschrijdend adviseren dus niet worden ontzegd, maar de kerncompetenties van de RMO hebben betrekking op het duiden van brede maatschappelijke ontwikkelingen en voor de RVZ liggen die op het gebied van de organisatie van gezondheidszorg. Een samenvoegen van deze competenties leidt tot een raad die het VWS-domein in de volle breedte omspant, inclusief de raakvlakken met relevante beleidsdomeinen waar de departementen van I&M, OCW, SZW en V&J verantwoordelijk voor zijn.

Het vormen van een nieuwe ‘VWS-raad’ uit twee bestaande raden draagt bij aan het streven naar een doelmatige en efficie?nt georganiseerde overheid, waarvan de verschillende onderdelen een heldere taakomschrijving kennen en er geen sprake is van overlap en/of competentiegeschillen over wie wat moet doen. Een transparant georganiseerde overheid, met instellingen met voor burgers begrijpelijke taken en werkgebieden helpt de legitimiteit van die overheid te versterken.

Met betrekking tot de strategische adviesraden geldt daarbij een streven van het kabinet naar reductie tot maximaal e?e?n raad per beleidsdomein en het beperken van het aantal jaarlijks uit te brengen adviezen, wat op zijn beurt het beslag op ambtelijke capaciteit om op deze adviezen te reageren weer beperkt.

De wetgeving die deze samenvoeging vereist, wordt nu voorbereid en zal u de komende zomer ter behandeling worden voorgelegd.

Bron:  Min VWS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen