CDA leden willen einde criminele achterdeur

Array

drugsGedoogbeleid (te) soft voor softdrugsbendes
Maak einde aan “subsidiëring” softdrugs criminelen

Negenentwintig CDA leden stellen voor om de achterdeur van coffeeshops te gaan reguleren om de criminele winsten aan te pakken. Hun voorstel getiteld ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’ wordt op 01 juni 2013 op het CDA congres te Den Bosch besproken. Volgens hen gedogen we sinds de introductie van het gedoogbeleid in Nederland ten aanzien van het gebruik van softdrugs niet alleen het gebruik van wiet, maar (onbedoeld) ook het slapende rijk worden van de leveranciers van de criminele achterdeur van coffeeshops.

Deze groep CDA leden (de CDA Gideonsbende) wil dat er nu na circa 40 jaar een einde komt aan die onbedoelde “subsidie”. Daarnaast wil deze groep CDA leden dat de vraag naar softdrugs wordt vermindert door nadrukkelijk te kiezen voor een ontmoedigingsbeleid liefst inclusief prijsprikkel, een vergroting van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs en dit alles handhaven.

Deze groep CDA leden is zich er van bewust dat het argument dat “de softdrugs criminelen nu gesubsidieerd worden” ongenuanceerd is, en kort door de bocht is, maar wel snel duidelijk maakt dat het niet reguleren van de criminele achterdeur van coffeeshops op zijn minst merkwaardige effecten heeft. Onduidelijk is waar de criminele winsten nu naar toe gaan en waar die criminele winsten nu in geinvesteerd worden. Mogelijk dat de criminele winsten nu in andere criminele activiteiten worden geïnvesteerd, dit naar deze CDA leden vermoeden zonder toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie (lees “onduidelijke subsidievoorwaarden”). Waarom minister Opstelten deze “subsidie” wil handhaven (hij wil de achterdeur niet reguleren) is onduidelijk, misschien luistert hij te veel naar juridisch advies en te weinig naar de geluiden van gewone bezorgde burgers.

In deze tijd van bezuinigingen op zorg, sportclubs, kinderopvang, (spoor)wegen, ontwikkelingshulp, defensie, studiefinanciering, gevangenissen, en op je kunt het bijna allemaal niet opnoemen, vindt deze groep CDA leden dat er een einde moet komen aan “de subsidiëring van de softdrugs criminelen”. Hierbij willen deze CDA leden er op wijzen dat de vele bezuinigingen vaak leiden tot verlies van arbeidsplaatsen, en hoe zeggen ze dat ook al weer ‘ledigheid is des duivels oorkussen’. De toename van het aantal straathandelaren (slechte pad), thuishandelaren en lever-aan-huis handelaren (bereikbaar via 06-nummers) baart deze CDA leden zorgen.

Als het gaat om de methode ‘coffeeshops naar nul roepen’, wil deze groep CDA leden er op wijzen dat dat nu al circa 10 jaar geroepen wordt, maar weinig heeft opgeleverd, behalve dan misschien meer winst voor de softdrugs criminelen. De CDA Gideonsbende ziet meer in reguleren, ontmoedigen, de weerbaarheid vergroten en dit alles handhaven, indien hierdoor de vraag naar softdrugs daalt (dat is de bedoeling) dan kan ook het aantal coffeeshops gaan dalen. Hoever? Dat zal de tijd leren.

Dat niet alleen deze 29 CDA leden van mening zijn dat de achterdeur van coffeeshops gereguleerd moet gaan worden, blijkt uit de voorzichtige beleidswijziging die de CDA gemeenteraadsfracties van Roermond, Heerlen en Maastricht hebben ingezet. Al die 3 CDA gemeenteraadsfracties hebben in 2013 ingestemd met een onderzoek door hun gemeentes naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops. De CDA gemeenteraadsfractie van Maastricht heeft dit zelfs heel recent gedaan namenlijk tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 mei 2013.

Als het gaat om de eventuele inzet van het leger om de drugsrunners aan te pakken (voorstel Vivianne Heijnen en Peter Oskam d.d. 17 mei 2013), dat is wat betreft de CDA Gideonsbende akkoord, maar stop dan a.u.b. ook met de (onbedoelde) subsidiëring van de softdrugsbendes.

De CDA Gideonsbende hoopt dat de CDA leden, de CDA afdelingen en de CDA burgemeesters, de resolutie ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’ gaan steunen op het CDA congres te Den Bosch. D.m.v. een speciale website kan er contact gezocht worden met de CDA Gideonsbende.

Voor CDA leden en CDA gremia die vermoeden dat een einde maken aan deze subsidie die nu al circa 40 jaar “verstrekt wordt” hen niet in dank zal worden afgenomen, was er de mogelijkheid om de resolutie ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’ anoniem te ondersteunen qua indiening, hier hebben 4 CDA leden gebruik van gemaakt.

De resolutie ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’ wil een einde maken aan de nu al jarenlang vruchteloos voortslepende discussie (uitzichtloze loopgravenoorlog) over de criminele achterdeur van coffeeshops, door er voor te kiezen om de criminele achterdeur van coffeeshops aan te pakken op een manier die in de praktijk werkt (reguleren), en door meerdere vliegen in één klap te slaan. Gewoon een kwestie van gezond verstand gebruiken.

Getekend, de initiatiefnemers van de resolutie ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’, nickname CDA Gideonsbende.

De tekst van de resolutie ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’ inclusief indienerslijst in alfabetische volgorde:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Informatie over de beleidswijziging in deze van 3 Limburgse CDA gemeenteraadsfracties:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/schuift-cda-gemeenteraadsfractie.html
Diverse CDA burgemeesters zijn naar verluidt kritisch over de criminele achterdeur van coffeeshops, de “CDA Gideonsbende” spreekt echter niet namens deze CDA burgemeesters. Indien u van een of meer van deze CDA burgemeesters informatie wilt zult u contact met hen zelf op moeten nemen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/cda-burgemeesters-over-eventuele.html

De tekst van dit Persbericht wordt indien nodig geactualiseerd.

Anno 22 mei 2013 bestaat het aantal indienende CDA leden uit 29 personen, waaronder 3 CDA gemeenteraadsfractievoorzitters, 1 CDA afdelingsvoorzitter en 2 CDJA kernvoorzitters. Het CDA Congres van 01 juni 2013 te Den Bosch gaat de resolutie bespreken. https://www.cda.nl/partijcongres

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen