Care Nederland: millenniumdoelstellingen na 2015

Vrijheid--200x200In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. 2015 komt steeds dichterbij; de millenniumdoelstellingen lopen ten einde. En dan? Lees hier CAREs reactie op het High Level Report.

Het High Level Panel van de Verenigde Naties dat adviseert over het mondiale ontwikkelingsframe na 2015, heeft in mei 2013 een rapport hierover uitgebracht met een terugblik op de 2015 doelstellingen en een voorstel voor de nieuwe doelstellingen voor 2030.

Hoewel het High Level Panel grote verbeteringen heeft waargenomen in de afgelopen 13 jaar, is business-as-usual geen optie meer. De nieuwe agenda moet transformeren, en de post-2015 agenda moet zich laten leiden door deze vijf grote veranderingen:

1. Universele mensenrechten en economische mogelijkheden voor iedereen (leave no one behind)
2. Sociale inclusie en het stoppen van milieudegradatie (put sustainable development at the core)
3. Gediversifieerde economieen met gelijke mogelijkheden, vooral voor jongeren en vrouwen (transform economies for jobs and inclusive growth)
4. Voldoen aan het meest fundamentele basisrecht en de basis voor een vreedzame en welvarende samenleving: vrij van angst, conflict en geweld (build peace and effective, open and accountable institutions for all)
5. Geef leven aan hernieuwde solidariteit, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid (forge a new global partnrship)

CARE Nederland is blij met de bovenstaande richting van het rapport. In plaats van het verminderen legt het High Level Panel de nadruk op beeindiging van extreme armoede in 2030 en maakt dat de eerste doelstelling van 12 illustratieve doelstellingen.

CARE ondersteunt het panel tevens in haar keuze om de lopende processen op duurzame ontwikkeling en klimaatverandering samen te brengen in een agenda. Deze agenda geeft specifieke aandacht aan kritische kwesties die wij als CARE in de kern van ons werk, om armoede en onrecht uit te bannen, hebben geintegreerd. Vanuit onze ervaring zien we dat het High Level Panel niet overal voldoende uitweidt. Hieronder geven we kort aan waar meer nadruk op zou moeten liggen:

Versterking van vrouwen en erkenning van seksegelijkheid: goed, maar niet goed genoeg

CARE is positief dat het panel seksegelijkheid en versterking van vrouwen als centrale pijler beschouwt in het post 2015 kader en hier, naast mainstreaming door alle doelstellingen heen, een specifieke doelstelling voor heeft geformuleerd. Hierbij benadrukt het panel dat geweld tegen vrouwen en meisjes moet worden aangepakt; dit is een cruciale stap . Echter, extra nadruk is nodig om de onderliggende oorzaken van sekseongelijkheid en discriminatie aan te pakken en om de bescherming en participatie van vrouwen in conflict- en postconflictsituaties te waarborgen. De illustratieve sekse-doelstelling zou met deze aanvullingen verder moeten worden ontwikkeld voor het toekomstige kader.

Klimaatverandering fundamentele barriere aanpak armoede en ongelijkheid
CARE ondersteunt de keuze van het High Level Panel om duurzaamheid centraal te stellen; het belicht de klimaatverandering als een fundamentele barriere voor de aanpak van de wereldwijde armoede en ongelijkheid, dat is een positieve stap voorwaarts. Echter, het rapport schiet tekort in de daadwerkelijke oproep tot actie die zo hard nodig is voor het tegengaan van klimaatverandering om te zorgen voor een veilige toekomst voor ons allemaal.

Conflict en vrede
CARE is blij dat het rapport oproept tot een fundamentale shift om vrede en goed bestuur als kernelementen te beschouwen, niet als optionele extra’s. Momenteel heeft geen enkel land in conflict de Millenniumdoelen bereikt. CARE verwelkomt ook de erkenning van het panel van de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld en de burger zelf in de uitvoering van het plan, evenals de noodzaak dat de ontwikkelde landen hun toezeggingen voor steun vervullen en de nodige maatregelen nemen op terreinen als handel (free and fair trade) en technologie.

Beperking in het rapport
Het rapport doet geen specifieke aanbevelingen over de monitoring en accountability mechanismes die nodig zullen zijn op nationaal en mondiaal niveau. Een van de belangrijkste uitdagingen op korte termijn is ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van het Panel niet worden afgezwakt wanneer het onderhandelingsproces begint in September. Als CARE roepen wij daarom onze regeringen op om, met onze addities, dit voorstel van het High Level Panel als leidend te gebruiken in de discussies over het formeren van een nieuw raamwerk voor duurzame ontwikkeling na 2015.
Bron: Nieuwsbank.nl