Enquête Ypsilon: bijwerkingen antipsychotica weinig gemeten

0
556

TvPAntipsychotica kennen veel bijwerkingen zoals gewichtstoename en hoge bloeddruk. Dit verhoogt de kans op suikerziekte en hart- en vaatziekten. Neuroloog Piet Wuisman en collega’s hielden een schriftelijke enquête onder leden van vereniging Ypsilon om na te gaan hoe vaak patiënten op risicofactoren werden gecontroleerd. Dat gebeurde bij 59%, wat laag is gezien het vaak vóórkomen van de risicofactoren. Ypsilon is de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.

Tijdschrift voor Psychiatrie wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie.