Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Dementie

congres7 oktober 2013
Contactgericht werken in de laatste levensfase
Cliënten met een gevorderd stadium van dementie worden veelal niet gezien als (terminaal) palliatieve patiënten. Ook krijgen zij niet altijd de zorg die bij de laatste levensfase past. Bovendien is er, mede door het Deltaplan Dementie, veel meer aandacht voor onderzoek naar dementie, terwijl de contactgerichte zorg voor deze cliënten minstens zo belangrijk is.

Het echt contact maken met de cliënt is niet vanzelfsprekend. Zeker in de laatste levensfase worden de verbale mogelijkheden tot communicatie steeds minder. De vraag is hoe je dan echt in contact kan komen met de cliënt. Hoe bespreek je ethische dilemma’s en hoe praat je überhaupt over de zin van het leven en de dood? Hoe signaleer je pijn en anticipeer je op onrustig of angstig gedrag? Wat is het belang van omgevingsfactoren voor het comfort en welbevinden? En hoe betrek je de familie en maak je verbinding tussen multidisciplinaire netwerken?

Deze en vele andere vragen komen aan de orde tijdens het Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Dementie. Een veelzijdig congres over contactgericht werken en de zorg voor mensen met dementie in de laatste levensfase. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met V&VN Palliatieve Zorg, Vilans en het Radboud Alzheimer Centrum. Het congres vindt plaats op 7 oktober 2013 in De Werelt in Lunteren.

Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde, legt de verbinding tussen palliatieve zorg en dementie. Vervolgens gaat Krista Mirjam Dijkerman, predikante en auteur van ‘Varen op je ziel’ in op spirituele vraagstukken. Madeleine Knapp Hayes-Wellhüner, complementair zorgspecialist rekent af met hardnekkige mythen en vooroordelen over complementaire zorg. Manu Keirse, emeritus hoogleraar Verliesverwerking, geeft een boeiende lezing over rouw en leven met een levend verlies. Vervolgens kunt u uw eigen programma samenstellen uit 27 sessies in verschillende werkvormen. Zo is er aandacht voor:
• Complementaire zorg
• Spiritualiteit en zingeving
• Ethiek
• Communicatie en bejegening
• Muziek en kunst
• Probleemgedrag
• Medicatie en pijn
• Beleid en organisatie

Dit congres vindt gelijktijdig plaats met het Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Psychiatrie, Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een psychiatrische stoornis.
De complete congresprogramma’s staan op www.studiearena.nl