Kans op hartinfarct beter te voorspellen

Array

Nieuwe software ontwikkeld in eendrachtige samenwerking tussen Maastrichtse cardiologen en Philips
Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben  in samenwerking met Philips aangetoond dat met behulp van een nieuwe methode om CT-scans van het hart te analyseren, de kans op een hartinfarct veel beter voorspeld kan worden. Dit onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology.

“Als een patiënt met pijn op de borst naar het ziekenhuis komt, blijft het voor de cardioloog moeilijk te voorspellen hoe groot de kans is op een hartinfarct”, leggen dr. Bas Kietselaer en prof. dr. Leonard Hofstra, leiders van het onderzoek, uit. “Iemand die vandaag een perfecte inspanningstest heeft, kan morgen overlijden aan een hartinfarct”. Een belangrijke stap voorwaarts was de introductie van CT-scans van het hart enkele jaren geleden. ct-scanMet de CT-scan kan men van buitenaf in de kransslagaderen van het hart kijken. Zo kan aan de hand van zo’n CT-scan worden bepaald of er aderverkalking in de kransslagaderen aanwezig is. Aderverkalking, het langzaam dichtslibben van de slagaderen door cholesterol en ontstekingscellen, is verantwoordelijk voor meer dan acht van de tien hartinfarcten.

Met nieuwe analyse-software, ontwikkeld door Philips, is het mogelijk om veel preciezer vast te stellen hoeveel aderverkalking er in de kransslagaderen aanwezig is. Daarbovenop is de software in staat om te bepalen wat de samenstelling is van de aderverkalking. Deze software is in het Maastricht UMC+  (in samenwerking met het Erasmus MC) onderzocht in een groep van meer dan 1600 patiënten die door de cardioloog werden verwezen voor een CT-scan van het hart. Uit dit onderzoek blijkt dat het in kaart brengen van de aanwezige aderverkalking in de kransslagaderen met de nieuwe analysemethode een veel betere voorspelling oplevert van de kans op het krijgen van een hartinfarct. De editor van het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd, geeft aan “dat dit een belangrijke stap voorwaarts is in het beter herkennen van patiënten met een hoog risico”. Kietselaar: “Ons onderzoek betekent voor ongeveer 5 procent van de mensen met borstklachten die aderverkalking blijken te hebben op hun CT-scan, een vroegtijdige herkenning van het risico op een hartinfarct de komende jaren. Die mensen komen in aanmerking voor een intensieve preventieve behandeling met medicijnen.” Hofstra: “Onze uitkomsten zullen nog wel dienen te worden bevestigd in uitgebreidere studies in meerdere centra.”

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke publicatie, hierbij de link naar Journal of the American College of Cardiology: http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1677745

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen